Abelias politikk

Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

➤ Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings-og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping.

➤ Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.

Bilde av insjø med fjell og teknologidetaljer i bildet, generert av AI
Bilde av Øystein Søreide, Jan Christian Vestre og Anne Dingstad. De holder en illustrasjon av vekstplanen.

Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

  1. Vil fjerne yrkesforbud for selvstendige konsulenter

    Regjeringens nye innleieregler har medført at oppdragsgivere ikke lenger får leie inn arbeidskraft annet enn fra godkjente bemanningsforetak. Dette rammer selvstendige konsulenter og deres oppdragsgivere. Abelia har jobbet for å få endret på dette, og støtter derfor et nytt representantforslag fra Venstre og Høyre.

  2. Exit-skatt rammer det nye næringslivet

    Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings- og samfunnsliv.

  3. Opphever den årlige rammen for Retur-EU

    I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves. Det er svært gode nyheter og vil gjøre at forskningsinstituttene kan fortsette å delta for fullt i Horisont Europa.