Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

- Abelias visjon

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings-og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping. Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.

Høringssvar fra Abelia

  1. FINs innspill til forslag til endringer i FORNY og lokale prosjektmidler

    FIN er positiv til hovedelementene om å gi FoU-institusjonene økt ansvar, men bekymret for at dette nå på kort sikt går på bekostning av forutsigbarhet og langsiktighet for de som skal utøve TTO-funksjonen samt opparbeidet kompetanse og kvalitet i kommersialiseringsprosessene.

  2. Innspill til forslag til endringer i finansieringssystemet for TTO-funksjoner

    FFA er enig i departementets forslag om å videreutvikle ordningen fra lokale prosjektmidler i FORNY og etablere en finansieringsordning som fortsatt ivaretar TTO-funksjoner og stimulerer til økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning.

  3. Høringsbrev fra FFA: "Finansiering av universitet og høyskoler"

    FFA mener det er positivt at utvalget anbefaler å beholde resultatindikatoren for doktorgrad. FFA er derimot bekymret for utvalgets anbefalinger om å fjerne publiseringsindikatoren.