Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

- Abelias visjon

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings-og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping.

Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.

  1. En radikal endring av opptak til høyere utdanning

    I "Veier inn. Ny modell for opptak til universitet og høyskoler" foreslås tiltak som vil endre norske ungdommers skole- og utdanningsløp for lang tid framover. Å begrense retten til å ta opp igjen fag etter videregående, vil begrense den enkeltes mulighet til å nå sitt potensial eller ta omvalg, mener Abelia.

  2. – Fjern kompetanseskatten!

    5. mars arrangerer regjeringen årets første budsjettkonferanse. Abelia mener at regjeringen må satse mer på digital og grønn omstilling, kompetanse og det ufødte næringsliv. Et godt sted å begynne vil være å fjerne økt arbeidsgiveravgift som særlig rammer kunnskap- og teknologinæringen.

  3. Både praktisk og kunstig intelligens må til

    Vi blir færre arbeidsføre, og må snakke om hva vi skal prioritere bort. En start er å anerkjenne både praktisk og akademisk intelligens, skriver Øystein E. Søreide og Jo Eikeland Roald.