Rådgivere og konsulenter

Det er mye verdi i gode råd

I et kunnskapssamfunn blir problemstillinger mer komplekse og behovet for spesialistkompetanse større.  

Rådgivernæringen bidrar til læring på tvers av sektorer, fleksibilitet i møte med uplanlagte behov, og ettertraktet kompetanse.  

Næringen er kritisk for å håndtere kompetanseunderskuddet innen teknologi og digitalisering, og bidrar med å både effektivisere og heve kvaliteten på offentlige og private produkter og tjenester. 

Foto: Midjourney

Våre viktigste saker:

➤ Både offentlig sektor og privat næringsliv trenger kompetansen og kapasiteten fra rådgivere og konsulenter for å løse viktige samfunnsoppgaver. 

➤ Kompetanseskatten må fjernes. Den midlertidige ekstra arbeidsavgiften på høykompetente medarbeidere bør fjernes så fort som mulig. 

➤ Politiske mål om kutt i konsulentbruk tar ikke innover seg konsekvensene for tjenestekvalitet, velferd og verdiskaping. 

➤ Innleie av spesialistkompetanse og midlertidige ansettelser er to forskjellige ting, og debatten om rådgivere og konsulenter må faktaorienteres. 

  1. Vil fjerne yrkesforbud for selvstendige konsulenter

    Regjeringens nye innleieregler har medført at oppdragsgivere ikke lenger får leie inn arbeidskraft annet enn fra godkjente bemanningsforetak. Dette rammer selvstendige konsulenter og deres oppdragsgivere. Abelia har jobbet for å få endret på dette, og støtter derfor et nytt representantforslag fra Venstre og Høyre.

  2. Strålende, Støre!

    Regjeringen strever på meningsmålingene og har i den anledning gjort endringer i staben som forhåpentligvis skal bedre resultatene. Statsministeren gikk til næringslivet for å finne ny statssekretær og valgte den han mente var best til oppgaven, skriver Tore Frellumstad.

  3. Endringene av innleiereglene er vedtatt på Stortinget

    Stortinget har vedtatt innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2023, men likevel slik at fristen for å justere allerede inngåtte innleieforhold er 30. juni 2023.