Bli medlem

Abelia er foreningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter. Lurer du på om Abelia er riktig for din bedrift? Book et møte med oss, digitalt eller fysisk, så finner vi ut av det!

Som medlem i Abelia får du blant annet:

Politisk påvirkningskraft

Abelia er partipolitisk uavhengig. 

Som medlem hos oss kan man komme med innspill til oss, engasjere seg i tillitsverv, delta i presseutspill, bidra på arrangementer og bli med i møter med politikere.

Vi har jevnlig kontakt med myndigheter og politikere og fronter medlemmenes interesser i sosiale medier, på vår nettside, i nettaviser, på TV og i andre kanaler.

Advokattjenester og juridisk rådgivning

Abelias advokater gir deg råd og veiledning innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Juridisk bistand er en medlemsfordel inkludert i medlemskontingenten. Abelia har åpen advokatvakt mellom 09:00-16:00 alle hverdager, og behandler fortløpende saker fra medlemmene.
 

Arbinn - Arbeidsgiververktøyet (Veiledere, maler, e-kurs og mer)

Her får du svar på spørsmål om ansettelser, kontrakter, ferie, permittering, karantene, smittevern, sykefravær, HMS og mye mer.

Som medlem er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no - din bedrift får inkludert brukere til så mange ansatte som dere ønsker.

Arbeidsgiverkurs - Abelia skaper fremtidsrettede arbeidsgivere

Abelia tilbyr generelle kurs innen arbeidsrett og HMS - i tillegg til mer spissede kurs innen dagsaktuelle temaer.

Arrangementer og møteplasser

Hvert år gjennomfører Abelia frokostmøter, fagseminarer, konferanser og andre arrangementer for medlemmene. Dette er gode arenaer for å bygge nettverk.

Bransjeforeninger og nettverk

Vi organiserer bedrifter i ulike bransjer. Du står fritt til å være tilknyttet en bransjeforening eller et forum. Eksempelvis; Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) i Norge eller Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Bransjeinnsikt - oppdaterte tall på din næring

Abelia etterstreber å være så oppdatert som mulig på fremtidsutsikter, trender og utviklingen i næringene vi representerer. Med jevne mellomrom publiserer vi rapporter og oppdaterte tall for å opplyse medlemsbedriftene våre.

NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Som medlem av Abelia vil du automatisk være medlem i NHO - dette medfører en rekke medlemsfordeler.

Stordriftfordeler på pensjon, forsikring og innkjøp

Gjennom NHO Forsikring kan du som medlem tegne solide bedriftforsikringer. Du får også gode pensjonstilbud gjennom NHO Pensjon. Vi forhandler avtaler på vegne av en stor medlemsmasse, og får stordriftsfordeler deretter. 
Bilde av Caroline Lindby Kapstad