Arbeidslivspolitikk

For fremtidens næringsliv

AI-generert bilde som skal illustrere fremtidens arbeidsplass. Det er et bilde av en rekke siluetter som jobber i retning en sky full av teknologisymboler.

Foto: DALL-E

Våre viktigste saker innen arbeidsliv:

➤ Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter, må gjeninnføres

➤ Ved nedbemanning i virksomheter som er del av et konsern, må plikten til å tilby annet passende arbeid kun gjelde i det enkelte selskap, og oppsagte medarbeidere kun ha fortrinnsrett til stilling hos tidligere arbeidsgiver.

➤ Det må gis større adgang til å fravike arbeidstidsreglene ved avtale mellom de lokale partene på den enkelte arbeidsplass.

➤ Arbeidstidskapitlet må forenkles slik at loven blir bedre tilpasset til dagens kunnskapssamfunn, og til det moderne arbeidslivets behov for økt fleksibilitet for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

➤ Det må gis en generell adgang til midlertidige ansettelse i inntil 12 måneder.

➤ Studenter som studerer ved godkjent universitet eller høyskole, må på generelt grunnlag kunne ansettes midlertidig i stillinger som er relevante for studiet.

➤ Det må legges til rette for større bruk av gradert sykmelding i arbeidslivet, ved blant annet å stille krav om kommunikasjon mellom sykmeldende lege og arbeidsgiver om restarbeidsevne.

➤ For at arbeidstakere med små barn skal komme raskt tilbake i arbeidslivet, og slippe økonomisk usikkerhet og perioder uten inntekt i påvente av barnehageplass, må det innføres løpende barnehageopptak med garanti om plass etter endt foreldrepermisjon.

  1. Vårt bakvendtland

    Direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen, mener de nye reglene for bemanningsforetak gir urimelige utslag for konsulenter, og sier som Alf Prøysen: "Ja, i Bakvendtland der kan alt gå an. Der er de like tøysete og rare alle mann."