Arbeidslivspolitikk

For fremtidens næringsliv

Foto: DALL-E

Våre viktigste saker innen arbeidsliv:

➤ Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter, må gjeninnføres

➤ Ved nedbemanning i virksomheter som er del av et konsern, må plikten til å tilby annet passende arbeid kun gjelde i det enkelte selskap, og oppsagte medarbeidere kun ha fortrinnsrett til stilling hos tidligere arbeidsgiver.

➤ Det må gis større adgang til å fravike arbeidstidsreglene ved avtale mellom de lokale partene på den enkelte arbeidsplass.

➤ Arbeidstidskapitlet må forenkles slik at loven blir bedre tilpasset til dagens kunnskapssamfunn, og til det moderne arbeidslivets behov for økt fleksibilitet for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

➤ Det må gis en generell adgang til midlertidige ansettelse i inntil 12 måneder.

➤ Studenter som studerer ved godkjent universitet eller høyskole, må på generelt grunnlag kunne ansettes midlertidig i stillinger som er relevante for studiet.

➤ Det må legges til rette for større bruk av gradert sykmelding i arbeidslivet, ved blant annet å stille krav om kommunikasjon mellom sykmeldende lege og arbeidsgiver om restarbeidsevne.

➤ For at arbeidstakere med små barn skal komme raskt tilbake i arbeidslivet, og slippe økonomisk usikkerhet og perioder uten inntekt i påvente av barnehageplass, må det innføres løpende barnehageopptak med garanti om plass etter endt foreldrepermisjon.

  1. Arbeidslivets Jackpot

    Gullpensjonen. Slik har AFP-ordningen blitt omtalt og beskrevet. Det urettferdig at en så lukrativ pensjonsordning er tilgjengelig bare for et mindretall av arbeidstakerne, skriver Øystein Søreide.

  2. Innleieregler til besvær

    – Det har pågått en diskusjon i ukesvis om aksjeselskap, der eier er den eneste ansatte, fortsatt skal kunne leie seg ut. Tidligere næringsminister har gitt inntrykk av at «AS-meg-selv» fortsatt skal kunne leie seg ut som før, mens andre ministre sier det motsatte. Slike uklare signaler og rammevilkår er skadelige, og gir ikke grobunn for å få Norge fremover.