Gründerskap

Helt avgjørende for omstillingen av Norge

Norges doble omstillingsutfordring innebærer at vi må bygge et mer mangfoldig og teknologidrevet næringsliv.

➤ Politikken må sikre maksimal vekstkraft i den delen av norsk næringsliv som skaper radikale innovasjoner.

Norge trenger flere gründere og entreprenører som tør å satse på ideene sine, og som lykkes i å bygge selskaper som skaper verdier fra kunnskap, teknologi og forskning.

Bilde av to mennesker som jobber på kontor. En dame til venstre og en mann til høyre.

Våre viktigste saker:

➤ Miljømessig bærekraft kan bare oppnås ved å endre måten vi skaper økonomiske verdier på. Derfor trenger vi flere gründere. 

➤ Norges må bli et land som tilrettelegger for gründerbedrifter, og tilbyr gode vilkår for at bedriftene kan vokse raskt. 

➤ Kompetanseskatten må fjernes. Den midlertidige ekstra arbeidsavgiften begrenser den viktigste innsatsfaktoren for kunnskapsintensive startups. 

➤ Det må bli lettere for særlig attraktiv tech-kompetanse å få oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, og vi må legge til rette for at flere blir. 

➤ Skattesystemet må legge til rette for at gründere ikke straffes for å skape verdier og arbeidsplasser, og slik at serieentreprenørene blir i landet.

  1. Selge 3 prosent av gården hvert år?

    Flammende innlegg, rake pucker og tydelig forventninger preget den åpne høringen om ny næringspolitikk i regi av Venstre, Høyre, Frp og KrF i dag. Abelia var selvfølgelig til stede – med både innsikt og noen løsningsforslag.

  2. Slik kan SV skape grønn og digital omstilling

    I kjølvannet av et statsbudsjett som ikke kan sies å være særlig omstillingsvennlig, sitter SV med nøkkelen i forhandlingene med regjeringen. Abelia møtte SV i forkant av forhandlingene for å komme med krav vi mener de burde prioriterer.

  3. Penger til grønn omstilling

    – Regjeringens grønne omstillingspakke innebærer flere viktige politiske gjennomslag for Abelia. Dessverre er det for lite penger til der det trengs mest og for mye der det ikke trengs, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide.