FIN

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge samler ledende miljøer som kobler ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. Disse miljøene står i dag bak mer enn 1.500 nye vekstkraftige bedrifter over hele landet.

#005

Ny klyngepolitikk

Klynger er en motor for omstilling. Les FINs anbefalinger for ny klyngepolitikk.

Våre nyeste høringer: