FIN

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge samler ledende miljøer som kobler ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. Disse miljøene står i dag bak mer enn 1.500 nye vekstkraftige bedrifter over hele landet.

  1. Norsk katapult – et hav av muligheter

    Trine Ellingsen, leder i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge), trosset frykten og la sin tillit i katapulten på Aker Brygge. Nå mener hun at politikere også må sette sinn lit til katapulter og satse mye mer.

  2. Lite innovasjonstrøkk i revidert budsjett

    RNB 2023: – Krisene står i kø samtidig som vi er midt i tidenes omstilling. Satsing på entreprenørskap og innovasjon er løsningen for å ta oss gjennom begge deler, men det virker ikke regjeringen å forstå, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

  3. FIN etablerer klyngenettverk

    – Klyngene er sentrale for at Norge skal nå eksport- og bærekraftsmålene. Vi vil skape en arena for deling og samarbeid, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Eli Haugerud fra Smart Innovation Norway blir prosjektleder.

#005

Ny klyngepolitikk

Klynger er en motor for omstilling. Les FINs anbefalinger for ny klyngepolitikk.

Våre nyeste høringer: