FINs årsmelding 2019

#205

2019 var et aktivt år for FIN og våre medlemmer. Innovasjonsselskapenes rammebetingelser er i endring på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. Verdien av å stå samlet er viktigere enn noen gang, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN.

Aktivitet og politiske gjennomslag

Regionreformen, virkemiddelgjennomgangen og innretningen av Horisont Europa (2021-2027) gjenspeiles i de fleste sakene FIN hadde på agendaen.

Det kanskje viktigste for FIN er at samspillsvirkemidlene skal ses mer i sammenheng, at det skal bli en forsterket satsing på modne klynger og at Siva-nettverket ivaretas etter at fylkene overtok oppdragsgiveransvaret.

Andre gjennomslag kan nevnes:

  • Forbedringer i Skattefunn-ordningen
  • Utvidelse av reglene for opsjonsbeskatning
  • Utvidelse av Investinors mandat
Medlemsutvikling og koblingsboks

FIN hadde en medlemsvekst på 30 prosent. Ved utgangen av 2019 representerte FIN 43 ulike innovasjonsaktører gjennom 30 medlemmer. Behovet for å koordinere innovasjonsselskapenes synspunkt og komme frem til felles standpunkt ble enda tydeligere i arbeidet vårt med å gi innspill til virkemiddelgjennomgangen.

-Vi håper at den positive medlemsutviklingen fortsetter, ettersom det å gå i takt og tale med en felles stemme øker sjansen for politisk gjennomslag, sier Ellingsen.

FIN er i god driv inn i 2020 på bakgrunn av det arbeidet som ble lagt ned i løpet av fjoråret. Dialog med medlemmene vektlegges alltid. Det vil også være avgjørende i det arbeidet vi har foran oss med å meisle ut FINs strategi for stortingsperioden 2021-2025, og å se på hvordan vi i enda større grad kan gripe de mulighetene som ligger i europeisk samarbeid.

Les FINs årsmelding 2019 her.