Juridiske betingelser

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av Abelias hjemmesider er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk med videre (åndsverkloven). Bruk utover hva åndsverkloven tillater krever forutgående skriftlig samtykke fra Abelia.   

Abelia etterstreber at innholdet på hjemmesidene er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

Abelia tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på Abelias hjemmesider eller som lenker eller henviser til Abelias hjemmesider.

For spørsmål om bruk av innhold fra Abelias hjemmesider, vennligst kontakt .   

Informasjonskapsler (cookies)