Vi er her for deg:

Våre ansatte
33 ansatte funnet med valgt filtrering.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør

Birgit Abrahamsen

Advokat/Direktør arbeidsrett og HMS

Kjetil Taraldsen Hyllseth

Markedsdirektør

Marius Meltvedt

Kommunikasjonsdirektør

Agnes Landstad

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN -  Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge

Kjartan Almenning

Leder ideell og velferdspolitikk

Carina Hundhammer

Leder høyere utdanning og forskning

Tarje Bjørgum

Leder bærekraft og helse

Knut Erik Beyer-Arnesen

Styreleder Forum for Fagskoler og Forum for Friskoler

Eline Oftedal

Leder innovasjon og næringsutvikling

Sondre Jahr Nygaard

Politisk rådgiver

Kenneth Karijord

Politisk rådgiver

Mikal Kvamsdal

Næringspolitisk rådgiver – teknologi og digitalisering

Carl-Henrik Sand Bastiansen

Politisk seniorrådgiver for administrerende direktør

Elin Mathiesen

Fagleder analyse

Caroline Lindby Kapstad

Markedssjef

Adrian Olsen Høglund

Rådgiver - Digital Markedsføring

Karoline Løvall

Prosjektleder

Cecilie Lindeman

Administrasjonskoordinator

Cecilie Vatne

Advokat

Hanne Jahr Pedersen

Advokat

Thomas Urdal Johnsen

Advokat

Stian Kavli

Advokatfullmektig

Kirsti Stokland

HMS-rådgiver

Vilde Alexandra Ruth Larsen

Markedskoordinator

Siri Baastad

Kommunikasjonsrådgiver

Jo Eikeland Roald

Leder for teknologipolitikk