Næringspolitikk

Næringspolitikk og samfunnskontakt
14 ansatte funnet med valgt filtrering.

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør

Agnes Landstad

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Elin Mathiesen

Fagleder analyse

Carina Hundhammer

Leder høyere utdanning og forskning

Eline Oftedal

Leder innovasjon og næringsutvikling

Kjartan Almenning

Leder ideell og velferdspolitikk

Knut Erik Beyer-Arnesen

Styreleder Forum for Fagskoler og Forum for Friskoler

Mikal Kvamsdal

Næringspolitisk rådgiver – teknologi og digitalisering

Kenneth Karijord

Politisk rådgiver

Sondre Jahr Nygaard

Politisk rådgiver

Jo Eikeland Roald

Leder for teknologipolitikk

Tarje Bjørgum

Leder bærekraft og helse

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN -  Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge