Næringspolitikk

Næringspolitikk og samfunnskontakt
15 ansatte funnet med valgt filtrering.

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør

Anja Johansen

Leder for utdanningspolitikk

Elin Mathiesen

Leder for analyse og innsikt

Jo Eikeland Roald

Leder for teknologipolitikk

Kjartan Almenning

Leder for ideell- og velferdspolitikk

Mikal Kvamsdal

Politisk rådgiver

Tarje Bjørgum

Leder bærekraft og helse

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN -  Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge

Stående mann.

Sondre Jahr Nygaard

Politisk rådgiver

Agnes Landstad

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Kenneth Karijord

Politisk rådgiver

Bilde av Helge Schwitters

Helge Schwitters

Forskningspolitisk Rådgiver