Næringspolitikk

Næringspolitikk og samfunnskontakt
18 ansatte funnet med valgt filtrering.

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør

Stående kvinne.

Anja Johansen

Leder for utdanningspolitikk

Kjartan Almenning

Leder for ideell- og velferdspolitikk

Mikal Kvamsdal

Politisk rådgiver

Tarje Bjørgum

Leder bærekraft og helse

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN -  Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge

Agnes Landstad

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Bilde av Kenneth Karijord

Kenneth Karijord

Seniorrådgiver - bærekraft, analyse og myndighetskontakt

Bilde av Fernanda Winger Eggen

Fernanda Winger Eggen

Fagleder - Analyse

Bilde av Merete Holtermann

Merete Holtermann

Spesialrådgiver - Forskningsinstituttenes fellesarena

Bilde av Ingvild Strand von Krogh

Ingvild von Krogh

Leder for teknologipolitikk

Bilde av Eli Wathne

Eli Wathne

Seniorrådgiver i FIN - Foreningen for innovasjonsselsskaper i Norge

Bilde av Fredrik Sørlie

Fredrik Sørlie

Rådgiver for administrerende direktør

Bilde av Hallvard Kvaale

Hallvard Kvale

Spesialrådgiver

Bilde av Eva Moshuus

Eva Strømme Moshuus

Politisk rådgiver