Næringspolitikk

Næringspolitikk og samfunnskontakt
13 ansatte funnet med valgt filtrering.

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør

Agnes Landstad

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Elin Mathiesen

Leder - Analyse og innsikt

Carina Hundhammer

Leder høyere utdanning og forskning

Eline Oftedal

Leder innovasjon og næringsutvikling

Kjartan Almenning

Leder ideell og velferdspolitikk

Mikal Kvamsdal

Næringspolitisk rådgiver – teknologi og digitalisering

Kenneth Karijord

Politisk rådgiver

Sondre Jahr Nygaard

Politisk rådgiver

Jo Eikeland Roald

Leder for teknologipolitikk

Tarje Bjørgum

Leder bærekraft og helse

Tore Frellumstad

Advokat

Trine Ellingsen

Daglig leder i FIN -  Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge