Fremtidens helse

Det finnes ikke nok leger, psykologer eller sykepleiere til å ta unna

Et behov for redesign av hvordan vi leverer, praktiserer og tenker på helsetjenester, har dukket opp over hele Norden. 

Antall ansatte i helsetjenesten er om lag tredoblet fra 1970 til i dag. Norge er allerede det OECD-landet med høyest andel av arbeidsstyrken ansatt i helsesektoren. Det er stor mangel på arbeidskraft, og det før de virkelig store krisene slår inn. Andelen med kreft, kroniske sykdommer og livsstilssykdommer går i været. Og når folk lever lenger, kan vi forvente en dobling av antall mennesker med demens.  

Teknologi, større krav til enkeltmennesket og mer samarbeid er noen stikkord for omstillingen som må skje de neste årene.  

Foto: No Isolation.

  1. Positivt fra Vestre og Kjerkol om innovasjon i helse

    – Abelia er svært glad for satsingen i budsjettet. Dette er riktig retning, selv om det naturligvis trengs langt mer kraft og fart i fortsettelsen, sier fagleder for helse og bærekraft i Abelia Tarje Bjørgum.