Teknologinæringen

Nøkkeltall, fakta og markedsanalyser

Nøkkeltall for den norske teknologinæringen i 2022:

Den består av 11.000 bedrifter. 🌆

Den sysselsetter over 110.000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.👩‍💻

Den står for en årlig verdiskaping på over 210 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,9 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.💰

Den har IT-drift, systemutvikling og infrastruktur som de tre største næringskategoriene. 📡

Den er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer. I dette ligger det et potensiale for vekst. 🌐

Den har behov for flere med teknologikompetanse, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.👩‍🎓

Oppdatert juni 2023

Næringskoder for teknologinæringen

26.110 Produksjon av elektroniske komponenter
26.120 Produksjon av kretskort
26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr
26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
58.290 Utgivelse av annen programvare
61.100 Kabelbasert telekommunikasjon
61.200 Trådløs telekommunikasjon
61.300 Satellittbasert telekommunikasjon
61.900 Telekommunikasjon ellers
62.010 Programmeringstjenester
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer
62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
63.120 Drift av web-portaler
95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

  1. – Vi må rydde opp i skattepolitikken

    Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo er klar i sin melding foran publikummet på Startup Extreme i Hemsedal. Abelia arrangerte panelsamtalen «Politics shaping the future of Norway» på Stavkroa.

  2. Norsk næringsliv trenger AI

    Det store flertallet av norske bedrifter bruker foreløpig ikke kunstig intelligens i det daglige. Det er ikke særlig intelligent, skriver Øystein Søreide og Ingvild von Krogh Strand.

Bilde av Fernanda Winger Eggen