Teknologinæringen

- Nøkkeltall og fakta om Norges viktigste vekstnæring

Norge står ovenfor et enormt omstillingsbehov i årene som kommer.

Teknologinæringen vår er en essensiell del av løsningen på problemet. På denne siden vil du finne innsikt om næringens nåværende viktighet, historisk vekst og fremtidsutsikter. 

Foto: Ilja C. Hendel.

Ikke medlem?

Les mer om hvilke fordeler din virksomhet vil få som medlem i Abelia

Norsk IT-sektor..

🌆 ..består av nær 11 000 bedrifter.

👩‍💻 ..sysselsetter over 107 000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.

💰 ..står for en årlig verdiskaping på drøye 180 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,7 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

📡 ..har IT-drift, systemutvikling og telekom som de tre største næringskategoriene.

🌐 ..er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer.

👩‍🎓 ..har behov for flere IT-folk, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.

🧾️ Relevante artikler:

  1. Høye forventninger, lave forhåpninger

    6. juni sparket regjeringen i gang arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. Den må være ambisiøs, målstyrt og følges opp av finansiering. Ellers er det bortkastet tid for alle parter, skriver Øystein E. Søreide og Jo Eikeland Roald.

  2. Et døgn uten internett kan koste 1,3 milliarder

    Fersk rapport viser en rekke mulige hendelser hvis internettet skulle feile: Tenk hvis bankene ikke fungerer, togene stopper og nødnettet ikke fungerer. Tenk hvis sykehusene ikke får opp journalene til pasientene eller trygghetsalarmen til bestemor ikke virker hvis hun faller, eller at all produksjon stopper opp hos Nortura slik at det ikke kommer grillkjøtt i butikken.

  3. VIVA España!

    Å reise hjem fra Spania har alltid vært en nedtur værmessig, men en opptur for en politisk engasjert person. Norge har alltid vært rikere og mer velorganisert enn Spania. Denne gangen reiste jeg hjem til et land som er devaluert både økonomisk og politisk, skriver Øystein E. Søreide.