Teknologinæringen

Nøkkeltall, fakta og markedsanalyser

Nøkkeltall for den norske IT-næringen i 2022:

Den består av 11.000 bedrifter. 🌆

Den sysselsetter over 110.000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.👩‍💻

Den står for en årlig verdiskaping på over 210 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,9 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.💰

Den har IT-drift, systemutvikling og infrastruktur som de tre største næringskategoriene. 📡

Den er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer. I dette ligger det et potensiale for vekst. 🌐

Den har behov for flere IT-folk, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.👩‍🎓

Oppdatert juni 2023

  1. Norges 50 Fremste Tech-kvinner – juryen er klar

    Abelia og ODA-Nettverk skal for åttende gang hedre Norges 50 mest innflytelsesrike kvinner innen teknologi. Målet er å fremheve talenter og gode rollemodeller, og inspirere flere kvinner til å velge en karrierevei innen teknologi og ledelse.

  2. Digitaliseringsministeren leverer

    En drøy måned etter tiltredelsen som digitaliserings- og forvaltningsminister, begynner Karianne Tung å levere. Abelia er særlig begeistret for tre ting.