Teknologinæringen

Nøkkeltall, fakta og markedsanalyser

Nøkkeltall for den norske teknologinæringen i 2022:

Den består av 11.000 bedrifter. 🌆

Den sysselsetter over 110.000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.👩‍💻

Den står for en årlig verdiskaping på over 210 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,9 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.💰

Den har IT-drift, systemutvikling og infrastruktur som de tre største næringskategoriene. 📡

Den er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer. I dette ligger det et potensiale for vekst. 🌐

Den har behov for flere med teknologikompetanse, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.👩‍🎓

Oppdatert juni 2023

  1. Kunstig intelligens – ekte hastverk

    Det er urovekkende få norske virksomheter som har tatt i bruk kunstig intelligens å utvikle nye og konkurransedyktige løsninger, skriver Øystein Søreide.

  2. Google bygger datasenter i Skien

    Hele 6,8 milliarder kroner investeres fra selskapet i det nye senteret som vil stå for arbeidsplasser og verdiskaping som er nødvendig for digitaliseringen av Norge.

Bilde av Fernanda Winger Eggen