Abelia er foreningen i NHO for kunnskaps- og teknologivirksomheter.

Sammen med våre medlemmer bidrar vi til å omstille Norge til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn.

Send politisk innspillfinn advokathjelp eller bruk andre medlemsfordeler.

 1. Mangfoldig kompetanse

  Med mangel på kompetanse er det egentlig åpenbart at man må ta alle hoder i bruk i bruk, ikke begrense de som rekrutteres til hvite, unge menn og kvinner uten funksjonshemming.

 2. Stor mangel på kompetanse om kunstig intelligens

  Omtrent halvparten av NHO-bedriftene svarer at kunstig intelligens vil være viktig for fremtidig vekst og konkurranseevne. Samtidig mangler 7 av 10 bedrifter kompetanse på området.

 3. Trainee-ordninger på lånt tid?

  Akademikerne har bedt om en vesentlig innstramming i praksisarbeid-bestemmelsen. Da kan vi risikere at det ikke lenger vil være lov til å ansette traineer midlertidig etter arbeidsmiljøloven. Abelia er sterkt kritisk til dette.

Kommende arrangementer

 1. HMS-nettverk

  Et nettverk for deg som jobber operativt og strategisk med arbeidsmiljø og HMS i virksomheten.