NHO Idrett

Premissleverandør i arbeidsgiverspørsmål for norsk idrett.

Siste nytt fra NHO Idrett 👇

Søk om midler

NHO Idrett har et fond tilgjengelig for medlemmer som er tariffbundet. Fondet gir støtte til tiltak som fremmer kunnskap og utdanning i arbeidslivet. 

Digitale håndbøker

NHO tilbyr håndbøker innen HMS, personal og ledelse,  som vi anbefaler til NHO idretts medlemmer.

Nyttige medlemsfordeler:

Kontaktperson for NHO Idrett er Kjartan Almenning

Tlf: 958 40 227 | E-post: kjartan@abelia.no