NHO Idrett

Premissleverandør i arbeidsgiverspørsmål for norsk idrett.

Siste nytt fra NHO Idrett 👇

  1. Kurs for NHO Idrett

    NHO Idrett tilbyr våren 2023 en rekke kurs for våre medlemmer, i samarbeid med Abelias advokater. Kursene blir lenket til på denne siden så snart det er åpent for påmelding, og NHO Idretts medlemmer blir invitert via epost.

  2. Søk om støtte fra NHO Idrett

    NHO Idrett har et fond tilgjengelig for opplærings- og utviklingsprosjekter. Idrettslag og -organisasjoner som er medlemmer i NHO Idrett og som har tariffavtale, kan søke.

  3. Varsling i norsk idrett

    God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Nå har Norges Idrettsforbund lansert egne ressurssider om varsling.

Søk om midler

NHO Idrett har et fond tilgjengelig for medlemmer som er tariffbundet. Fondet gir støtte til tiltak som fremmer kunnskap og utdanning i arbeidslivet. 

Digitale håndbøker

NHO tilbyr håndbøker innen HMS, personal og ledelse,  som vi anbefaler til NHO idretts medlemmer.

Nyttige medlemsfordeler:

Kontaktperson for NHO Idrett er Kjartan Almenning

Tlf: 958 40 227 | E-post: kjartan@abelia.no