Abelia

Innhold

Søknad om OU-midler

En stabel med mynter pluss en klokke på veggen i bakgrunnen

Alle medlemmer som er bundet av tariffavtale, betaler til NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Dette er midler som skal nyttes etter klare retningslinjer i utviklingsøyemed.

NHO Idrett har et fond tilgjengelig for medlemmer som er tariffbundet.

Alle medlemmer som er bundet av tariffavtale, betaler til NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Dette er midler som skal nyttes etter klare retningslinjer i utviklingsøyemed.

Last ned: OU-regnskap for NHO Idrett 2018

I 2016 har styret satt som et krav at utviklingsresultatet skulle komme mange til nytte. Videre vedtok styret å støtte medlemmer som deltar i kompetanseutvikling i regi av NHO. Dette er profilert på hjemmesiden og i direkte henvendelse til medlemmene.

NHO Idretts eget OU-fond opprettholdes med de midlene som er opptjent per 31.12.2016, og NHO Idrett har således disposisjonsretten over disse. Fra 2017 er NHO Idrett en bransjeforening under Abelia, og OU-midlene fra 01.01.2017 vil tilfalle Abelia sammen med OU-midler fra Abelias øvrige tariffbundne medlemmer. 

 1. OU-fondet er opprettet av NHO og LO. Fondet er finansiert av arbeidstakere og bedrifter, klubber og forbund i NHO Idrett bundet av tariffavtale. Ved overgang fra å være en egen landsforening til å bli en del av Abelia-felleskapet beholder NHO idretts bransjestyre retten til å disponere det gjenstående beløpet.

 2. NHO Idrett disponerer midlene i OU-fondet til dette er tomt.

 3. Formål (avtalens §1): «Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdannelse i norsk arbeidsliv.»

 4. Kun medlemmer som har tariffavtale er søknadsberettigede.

 5. Utviklingstiltakene må falle inn under avtalens § 2 Virkemidler:
  • en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål,
  • utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme områder som nevnt i punkt a,
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak,
  • gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,
  • fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift.
 6. 6. Følgende prosjekter blir prioritert:
  • Samarbeidsprosjeter mellom flere medlemmer i NHO Idrett
  • Prosjekter med overføringsverdi til andre medlemmer i NHO Idrett
  • Subsidiering av deltakelse i spesielt omfattende og kostbare aktiviteter for enkeltpersoner (Female Future, lederkurs m.v.)
  • Medlemmer som var bundet av tariffavtale før 2016 (og som dermed bidro til å bygge opp fondet)
 7. Minimum egenandel er fastsatt til 25 % av prosjektets totalkostnad.

 8. Det gis maksimalt 150.000,- per prosjekt. Halvparten utbetales ved prosjektstart og resten når det foreligger en sluttrapport.

 9. Søknad sendes NHO Idretts administrative ansvarlige, og skal som minimum inneholde; søkerorganisasjon og kontaktinformasjon, kostnads-/finansieringsplan, målsetninger og nytteverdi, samt detaljert prosjektbeskrivelse.

 10. NHO Idretts styre behandler søknader fortløpende.
Ta kontakt med meg om du lurer på noe: Gro Lundberg: gl@abelia.no Mob: 950 78 546

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: