Fremleggelsen av Omstillingsbarometeret 2022

  • 1dag
  • 5timer
  • 22minutter

Norge må omstilles.

Omstillingsbarometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

Norsk økonomi og den norske velferdsstaten er under press. Vi er nødt til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og helse, samtidig som olje- og gassinntektene vil avta. Parallelt blir den internasjonale konkurransen stadig hardere.

Hvordan går det med omstillingen av Norge? Er vi rigget for fremtiden?