Fremleggelsen av Omstillingsbarometeret 2022

  • 47dager
  • 23timer
  • 44minutter

Omstillingsbarometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

Norsk økonomi og den norske velferdsstaten er under press. Vi er nødt til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og helse, samtidig som olje- og gassinntektene vil avta. Parallelt blir den internasjonale konkurransen stadig hardere.

Hvordan står det egentlig til med Norges omstillingsevne? Er vi rigget for fremtiden?