Norge må omstilles.

Omstillingsbarometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

Norsk økonomi og den norske velferdsstaten er under press. Vi er nødt til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og helse, samtidig som olje- og gassinntektene vil avta. Parallelt blir den internasjonale konkurransen stadig hardere.

Hvordan går det med omstillingen av Norge? Er vi rigget for fremtiden?

Norge taper terreng

Norge sakker akterut på teknologi og digitalisering, har historisk lav entreprenøraktivitet, og et stadig større kompetansegap.

Omstillingsbarometeret går i dybden på fem kjerneområder som er avgjørende for fremtidig vekst og næringsutvikling i Norge 👇

Bærekraft ➜

Hovedfunn: Ikke overraskende helt på topp når det kommer til fornybar energi. Samtidig er vi dårligst i klassen på utslipp av klimagasser og forurensing fra landbruker.

Humankapital ➜

Hovedfunn: Arbeidsdeltakelsen faller. Vi har lavest tilgang på IT-spesialister av landene i Norden samtidig som vi sliter med å tiltrekke oss internasjonale talenter. Dette gir oss et stadig økende kompetansegap.

Entreprenørskap ➜

Hovedfunn: Vi er på topp når det gjelder oppstartsmuligheter, mens motivasjonen for å starte egen bedrift er på bunn. Dette er et paradoks. Entreprenøraktiviteten har falt til et historisk bunnivå, noe som gjør oss suverent dårligst i Norden.

Innovasjon, forskning og utvikling ➜

Hovedfunn: Innovasjonsaktiviteten har økt. Samtidig er utviklingen i de øvrige underdimensjonene helt flate.

Teknologi og digitalisering

Hovedfunn: Vi mister våre konkurransefortrinn; andre land digitaliserer i et hurtigere tempo enn oss.

Omstillingsbarometerne i PDF 👇