Stående mann.

Fra vondt til verre

Norge taper konkurransen om de klokeste hodene, vi er dårlige på bruk av muliggjørende teknologier, og vi utdanner færre med spisskompetanse innen teknologi enn andre land.

Norge må omstilles.

Omstillingsbarometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

Norsk økonomi og den norske velferdsstaten er under press. Vi er nødt til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og helse, samtidig som olje- og gassinntektene vil avta. Parallelt blir den internasjonale konkurransen stadig hardere.

Hvordan går det med omstillingen av Norge? Er vi rigget for fremtiden?

Omstillingsbarometeret 2023 peker på fem forhold som kan påvirke Norges evne til omstilling på lang sikt

1. Vi har for lite av den høykompetente arbeidskraften som vil være viktig for omstilling

Les mer om Kompetanse

2. Selv om mye er tilrettelagt for innovasjon mangler vi risikokapital og motiverte entreprenører  

Les om Innovasjon og entreprenørskap

3. Vi benytter oss mindre av viktige muliggjørende teknologier enn våre konkurrenter

Les mer om Teknologi

4. Det er ikke sterke nok incentiver til omstilling i grønn retning

Les mer om Forutsetninger for grønn omstilling

5. Næringsstrukturen er ikke bærekraftig på sikt

Les mer om Bærekraftig omstilling

Omstillingsbarometerne i PDF

Bilde av Fernanda Winger Eggen