Omstillingsbarometeret 2023 - Fra vondt til verre

Stående mann.

Øystein E. Søreide, administrerende direktør. Foto: Ilja C. Hendel

Norge taper konkurransen om de klokeste hodene, vi er dårlige på bruk av muliggjørende teknologier, og vi utdanner færre med spisskompetanse innen teknologi enn andre land. Det viser Abelias Omstillingsbarometer 2023, som måler Norges evne til omstilling sammenlignet med 21 andre innovative økonomier.

– Årets resultater er nedslående. Pilene peker på mange områder feil vei, og den negative trenden er dessverre ikke ny, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. – Andre land vil mer, og lykkes bedre, på områder som er sentrale for omstilling. Det betyr at Norge vil slite med å skape verdiene og arbeidsplassene som skal finansiere fremtidens velferd, og sikre et digitalt og grønt skifte.    

Tilgang på risikokapital er lav, og motivasjonen for å starte bedrift er dystert dårlig. Norge gjør det dessuten svært dårlig på entreprenøraktivitet, der vi blir grundig slått av våre nordiske naboland.  

– Norge har en særegen omstillingsutfordring - vi skal erstatte olje- og gassnæringene med nye næringer, bedrifter og eksportinntekter. Resultatene er dårlig nytt både for innovasjon og fremtidig økonomisk vekst, sier Søreide.  
 
Se alle resultatene her: Abelias Omstillingsbarometer 2023

Få også med deg lanseringsarrangementet 14. august kl 15. Fysisk på MS Brisen i Arendal eller på stream. Les mer her.

Streamen til arrangementet som begynner kl. 15:00 kan du se her.

Norge gjør det middels godt på alle de fem hoveddimensjonene. Vi har en del grunnleggende forutsetninger for omstilling på plass – som relativt kompetent befolkning, god utnyttelse av arbeidsstyrken og høy grad av samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Sammenliknet med tidligere år har Norge likevel få gode plasseringer.  

– Norsk næringsstruktur er ikke bærekraftig. Det betyr at Norge har en særegen omstillingsutfordring - olje- og gassnæringene skal erstattes med nye næringer, bedrifter og eksportinntekter. Kunnskap og teknologi er en forutsetning for at vi skal lykkes. Her ligger Norge, til tross for at enkelte hevder det motsatte, lang bak våre konkurrenter, sier Søreide.  

Norge har mye fornybar energi, men rapporten viser at Norge gjør relativt lite for å spare på den energien vi har. Selv om vi gjør det bra på flere bærekraftmål, er norsk økonomi mer råvarebasert enn noen gang.  Innen bærekraftig eksport gjør Norge det dårligst av samtlige land.  

– Det blir ikke noe grønt skifte uten et digitalt skifte. Vi kan verken løse samfunnsutfordringer eller skape bærekraftige eksportsuksesser uten spisskompetanse. Omstillingsbarometeret viser med all tydelighet at Norge må ha langt høyere ambisjoner og ny politikk, sier Søreide. 

Om Omstillingsbarometeret: 

Abelias omstillingsbarometer publiseres i år for åttende gang. Det baserer seg på internasjonale statistikker og sammenligner oss med 21 innovative økonomier.  

Omstillingsbarometeret har fem hovedområder, som igjen består av en rekke underdimensjoner: Kompetanse, Innovasjon og entreprenørskap, Teknologi, Forutsetninger for grønn omstilling og Bærekraftig omstilling.