Arendalsuka 2024

12.–16. aug 2024
Langbryggen 15, 2. etasje

Abelias arrangementer Arendalsuka 2024

Mandag 12. august

15:00 - 16:30 | Omstillingsbarometeret 2024

Program på Arendalsuka.no

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje - følg live stream her

Alle snakker om digitalisering, bærekraft og omstilling av Norge, men har vi forutsetningene for ål lykkes?

For niende året på rad lanserer Abelia Omstillingsbarometeret under Arendalsuka. Barometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

De siste årene har vist en negativ utvikling for Norge. Til tross for at norsk økonomi og velferdsstaten er under press - og vi trenger nye bærekraftige bedrifter og inntekter - lykkes andre land bedre på teknologi, kompetanse, innovasjon og bærekraft.

På dette arrangementet får du vite om trenden har snudd, eller om Norge fortsatt er en omstillingssinke

17:20 - 18:00 | Fem for fremtiden

Program på Arendalsuka.no

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

Noen av Norges mest innovative virksomheter viser hvordan muliggjørende teknologi endrer samfunnet og skaper et nytt næringsliv.

Onsdag 14. august

08:00 - 08:45 | Lukket møte

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

09:10 - 09:50 | Norges digitale rustning?

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje 

Krigen i Ukraina, klimaendringene og et stadig mer usikkert geopolitisk verdensbilde bidrar til økt usikkerhet og en endret forståelse for sikkerhetssituasjonen vi opererer innenfor. I en verden hvor det digitale blir en stadig større bestanddel i vår fysiske verden, hvor avhengig er vi av den digitale infrastrukturen for vår nasjonale sikkerhet? Og hvor mye kan egentlig gå galt om vår digitale infrastruktur blir satt ut av spill av krefter som ikke vil oss vel? 

Professor Olav Lysne takket ja til å lede et utvalg som skal styrke vår digitale sikkerhet – for tredje gang. Abelia og Digital Norway inviterer sentrale aktører til samtale om viktigheten av og forutsetningene for vår digitale rustning.   

10:10 - 10:50 | Innleiekaos - konsekvenser for konsulentbransjen

Program på Arendalsuka.no

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje 

Endringene i innleieregelverket har ført til uklarhet for hvilke regler som gjelder ved kjøp av konsulenttjenester. Dette har skapt stor usikkerhet, noe som er uheldig for både bransjen og for de som ønsker å kjøpe deres tjenester. Vi inviterer til debatt for å diskutere de uheldige konsekvensene av regelendringene og hvilke endringer som må gjøres.

11:10 - 11:50 | Muligheter i usikkerhetens tid

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

Mer informasjon kommer.

12:10 - 12:50 | Teknologi og natur: Et grønt dilemma, eller vinn-vinn?

Program på Arendalsuka.no

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

Hvordan verdsetter vi naturens bidrag i økonomien? I en tid hvor teknologien tilbyr løsninger på noen av våre største utfordringer, må vi samtidig reflektere over hvilke nytte ulike former for naturinngrep har sammenlignet med verdien av uberørt natur.

Dette arrangementet setter søkelyset på den kritiske balansen mellom teknologisk utvikling og naturbevaring, og utforsker hvordan vi kan få disse behovene til å spille på lag.

13:10 - 13:50 | Hva om EU lykkes?

Program på Arendalsuka.no

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

EU har lagt frem sin plan for en grønnere fremtid. Og kloden er avhengig av at det lykkes. Men hva med AS Norge, slår ikke dette bena under vår kilde til rikdom og velferd? Hadde Norge vært en bedrift, ville styret lagt en ny strategi.

Norge har nå cirka 15 år på å finne på noe som er like lønnsomt som å produsere olje og gass. De nye bedriftene må ikke bare være grønne. De må også være utrolig lønnsomme.

Det er ikke lenger oljeselskapene som topper listene over verdens mest verdifulle selskaper. Det er ny teknologi som skaper nye giganter. Hva skal til for at disse nye globale gigantene blir "Made in Norway"?

Velkommen til tverrpolitisk idémyldring for fremtidens næringsliv!

14:10 - 14:50 | TBA

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

Mer informasjon kommer.

15:00 - 16:30 | Lukket møte

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

17:00 – 18:00 | Trekk for trekk: Norges neste tech suksess

Sted: Langbryggen 15, 2. etasje

Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt!

  • Karoline Løvall
  • Prosjektleder
Bilde av Gunilla Resare, markedsdirektør i Abelia
  • Marius Meltvedt
  • Kommunikasjonsdirektør