Arendalsuka 2023

Banner med logo for Arendalsuka
I år som før lanserer Abelia årets omstillingsbarometer under Arendalsuka, og onsdag 16. august inviterer vi til en dag fylt med arrangementer rundt tematikken Norske Muligheter på den helelektriske båten Brisen. Vi runder av med tapas og mingling onsdag kveld, velkommen!

Program Arendalsuka 2023

Mandag 14. august

15:00 - 16:00 | Omstillingsbarometeret 2023: Hvordan vinner vi det internasjonale omstillingskappløpet?

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen - følg live stream her

Bli med når Abelia avslører resultatet av årets viktigste innsiktsverktøy - Omstillingsbarometeret 2023. 

Vår visjon er å ta Norge fra en råvarebasert økonomi til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. For å bygge et sterkt fundament for fremtiden, trenger vi nye, bærekraftige bedrifter som tør å tenke utenfor boksen. Vi må omstille oss fra fossil til fornybart, fra degenerative til regenerative bedrifter, og fra lineære til sirkulære forretningsmodeller. Det er her omstillingsbarometeret kommer inn i bildet.  

I åtte år på rad har Abelia presentert omstillingsbarometeret, og i år tar vi det til nye høyder. Vi har samarbeidet med Oslo Economics for å videreutvikle barometeret og enda mer presist måle effekten av politiske tiltak og deres innvirkning på Norges omstillingsevne.  

Under dette arrangementet vil vi utfordre politikere og næringslivet hvordan vi sammen kan skape en fremtid preget av smarte løsninger, grønn vekst og internasjonal konkurransekraft. 

Grip fremtiden med Abelia og få innsikt i hvordan kompetanse, innovasjon og digitalisering kan sikre Norges velferdsgrunnlag i det grønne skiftet. 

 

Du møter blant andre:

 • Kenneth Karijord - Politisk rådgiver, Abelia
 • Øystein Eriksen Søreide - Administrerende direktør, Abelia
 • Guro Landsend Henriksen - Partner, Oslo Economics
 • Alexander Huth - Senior Economist, Oslo Economics
 • Per Vidar Kjølmoen - Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Ingrid Liland - Nestleder, MDG
 • Geir Arne Olsen - Country Managing Partner Norway, Netcompany
 • Siri Kalvig - Administrerende direktør, Nysnø
 • Sigrun Aasland - Daglig leder, ZERO

Tirsdag 15. august

17:00 - 18:20 | Ingen snakker om at Norge er et attraktivt sted å jobbe

Program på Arendalsuka.no

Sted: Impact Hub Agder Arendal

Arrangør: Osloregionen Interkommunale politiske råd, Welcome Hub Agder

Partnere: Abelia, Business Region Kristiansand og Invest in Agder

Det er dessverre ikke sånn at internasjonal høykompetent arbeidskraft står i kø for å flytte til Norge. Vi må jobbe strategisk for å gjøre Norge om til et attraktivt land, men det mangler politiske vilje og motivasjon fra næringslivet. Dagens situasjon inkluderer byråkratiske hindre som gjør det vanskelig for bedrifter å ansette fra utlandet, uforholdsmessig lang ventetid på oppholdstillatelser, og det er ingen felles «invitasjon eller velkomst» til å jobbe i Norge slik det er i mange andre land.  

Hva må til for at Norge skjønner at vi taper mot andre nordiske og europeiske land, og hvor lenge tør vi å vente før vi gjør noe med det? 

Onsdag 16. august: Norske muligheter

11:10 - 12:00 | Norske muligheter: Fra forskning til forretning

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Abelia, sammen med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) inviterer til en diskusjon om hvordan vi kan fremme kultur for entreprenørskap og kommersialisering i norske forskningsmiljø. Kommersialisering innebærer høy risiko og lange utviklingsløp. Hvordan kan Norge best legge til rette for nye forskningsbaserte bedrifter med vekstpotensial? 

 

Du møter blant andre:

 • Sigrid Bratlie, foredragsholder og prosjektleder genteknologi, NCE Heider Biocluster
 • Vegard Frihammer - Gründer og daglig leder, Greenstat
 • Hege Tokerud - Medgründer og daglig leder, Aiba
 • Michael Eimstad - Daglig leder, EpiGuard
 • Alfred Bjørlo - Stortingsrepresentant, Venstre
 • Solveig Vitanza - Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Per Einar Dybvik - Daglig leder, Startuplab
 • Vincent Fleischer - SINTEF

13:00 - 13:45 | Norske muligheter: Startups som fikser verden

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Det er krisenes tid. Klima, naturkrise, internasjonal spenning kan føles overveldende. Men fortvil ikke. Norges startupscene og gryende vekstselskaper gir håpet vi trenger, for Norge og for resten av verden.
Disse er ikke her for å dempe litt på problemene; de er her for å utløse systemisk endring. Innen klima, mat, helse og miljø. Som skaper løsninger som er bedre for mennesker, planeten og for samfunnet vi lever i.

Hvis disse vinner, vinner vi alle.

 

Du møter blant andre:

 • Christophe Brod, Beefutures: som ved hjelp av biotech, AI og lang erfaring fra birøkting sikrer at bienes historie ikke er over. Bees are the new black.
 • Ingrid Dynna, NoMy: som skaper neste generasjons matsystem gjennom å bruke naturens soppstruktur til å lage proteiner, fôr, mat og materialer.
 • Anna Holm Heide, NoIsolation: som har satt seg som mål å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom nye kommunikasjonsløsninger.
 • Kaare Helle, DNV Ventures: som investerer målrettet i startups som gjør verden bedre.
 • Maren Stangeland, Nysnø Klimainvesteringer: som flytter kapital mot teknologi og forretningsmodeller som er klimagassreduserende og lønnsomme.
 • Maria de Perlinghi, Norselab: som investerer målrettet i startups som gjør verden bedre.

14:00 - 15:00 | Norske muligheter: Hva kan vi lære av Ukrainas digitaliseringsreise?

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Hvordan får du levert skattemelding på flukt, eller tatt passbilde når passkontoret er bombet? Dette er spørsmål som ble høyaktuelle i Ukraina februar 2022, og som har lagt grunnlaget for kanskje verdens mest ambisiøse digitaliseringspolitikk. Vi ser på hva de har fått til så langt, hva vi kan lære om digitalisering av et land i krig, og får høre direkte fra visestatsråd Valeriya Ionan fra Ministry of Digital Transformation of Ukraine som er med oss digitalt.

Med mer enn 21 millioner brukere av den offentlige appen Diia, og som det første landet i verden til å lansere en fullgod digital ID-løsninger har Ukraina gjort seg unike erfaringer som Norge kan lære av.

 

Du møter:

 • Valeriya Ionan - Ministry of Digital Transformation of Ukraine
 • Øystein Søreide Eriksen – Administrerende direktør, Abelia
 • Christian Pedersen - Managing director, TietoEvry
 • Oleksandra Deineko - Forsker, OsloMET

15:00 - 15:45 | Norske muligheter: Kan vi leve av kunstig intelligens?

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Kunstig intelligens er på alles tunger etter at ChatGPT og andre Foundation-modeller ble tilgjengelig for alle. KI har potensial til å automatisere rutineoppgaver, øke effektivitet, redusere feil og skape nye roller og muligheter vi ikke har hatt før. Dette krever imidlertid at næringslivet, forskningsmiljøene og politikken spiller på lag.

Vi inviterer til samtale om hvordan vi griper mulighetene i kunstig intelligens, hvilke regelverk vi trenger å få på plass uten at vi struper innovasjonskraften, EUs AI Act og ikke minst hvordan KI i dag kan brukes til å bygge morgendagens næringsliv.

 

Du møter blant andre:

 • Ishita Barua - Lead AI in Health Care, Deloitte
 • Kristine Dahl Steidel – Administrerende direktør, Microsoft Norge
 • Robert H.P. Engels – Leder for Capgeminis AI Futures Lab on Generative AI

17:00 - 17:45 | Norske muligheter: Globalt teknologisk kappløp

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Økt polarisering, teknologikappløp, verdikjedeendringer og strategisk autonomi. Hva skjer egentlig i USA, Kina og EU for tiden? Vi får en unik og spennende innføring i geopolitiske utviklingstrekk og teknologiens rolle i storpolitikken.
Må næringslivet forholde seg til storpolitikk, og i så fall hvordan? Har EU, eller til og med lille Norge, en rolle å spille? Hva vil være mulighetene – og utfordringene – fremover?

 

Du møter blant andre:

 • Øystein Tunsjø – Professor ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på USA-Kina relasjoner
 • Kenneth Fredriksen - Senior Vice President, Europe Region, Huawei
 • Therese Trulsen - Specialist Counsel, Wikborg Rein Oslo/Shanghai
 • Øystein Søreide Eriksen – Administrerende direktør, Abelia

18:00 - 19:00 | Norske muligheter: Tar vi nok risiko?

Program på Arendalsuka.no

Sted: MS Brisen

Abelia og FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge inviterer til diskusjon om hvordan Norge bør tilrettelegge for å få frem nytt næringsliv? Tar vi nok risiko, og har radikale ideer som får frem løsninger vi skal leve av i fremtiden gode nok vekstvilkår?

Kunnskaps- og teknologivirksomheter er avgjørende for Norges fremtid.   

De representerer fremtidens verdiskaping, nye eksporteventyr og nye arbeidsplasser. Ikke minst er bruk av kunnskap og teknologi avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til klima, natur og helse.  

Griper vi mulighetene? Satser vi nok for å kunne nå klimamålet og eksportmålet?

Vi vil dra paralleller til idretten, har næringslivet noe å lære derfra? 

 

Du møter blant andre:

 • Hilde Sandvik - Journalist, forfatter og programleder av Norsken, svensken og dansken
 • Bård Eker - Seriegründer, industridesigner og CEO i Eker Group
 • Alexander Woxen - Gründer, styremedlem og tidligere leder av Huddly og StartupLab
 • Anne Dingstad - CEO, Saga Robotics
 • Kristin Harila - Verdens raskeste fjellklatrer, med flere ekstreme prestasjoner med høy risiko

19:00 - 22:00 | Nibbles & chill

Onsdag 16. august kl. 19:00 - 22:00

Sted: MS Brisen

Avslutt onsdagen med oss! Tapas, god drikke og uformell mingling står på menyen.

Torsdag 17. august

14:30 - 16:00 Livsviktig eksportsatsning: en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap

Program på Arendalsuka.no

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Helseindustrien kan bli et betydelig bidrag til regjeringens mål om en dobling av fastlandseksporten. Samarbeid er avgjørende for å lykkes. Derfor lanserer vi et partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap på Arendalsuka for arbeidet med å utvikle en sterk helse og livsvitenskapsindustri. En bred helse- og livsvitenskapsnæring er med i samarbeidet, med LO og NHO i spissen. Partnerskapet for helse og livsvitenskap skal sammen med myndigheter og virkemiddelapparatet utforme innholdet i satsingen på helseteknologi og livsvitenskap. 

 

Vil du møte oss? Ta kontakt!