Arendalsuka 2023

Bilde av et langt Arendalsukabanner

Om Abelia under Arendalsuka 2023

I en årrekke har det politiske Norge samlet seg i Arendal i august. Derfor vil Abelia, som tidligere år, være på plass under Arendalsuka. 

Abelia avholder flere arrangementer i løpet av uken. Vi vil blant annet lansere årets omstillingsbarometer, mens vi på onsdag 16. august inviterer vi til en dag fylt med arrangementer rundt tematikken Norske Muligheter på båten Brisen.

👉 Dette er arrangementener våre under Arendalsuka 2023

Mandag 14. august

Omstillingsbarometeret 2023: Hvordan vinner vi det internasjonal omstillingskappløpet?

Mandag 14. august kl. 15:00 - 16:00

Bli med når Abelia avslører resultatet av årets viktigste innsiktsverktøy - Omstillingsbarometeret 2023. 

Vår visjon er å ta Norge fra en råvarebasert økonomi til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. For å bygge et sterkt fundament for fremtiden, trenger vi nye, bærekraftige bedrifter som tør å tenke utenfor boksen. Vi må omstille oss fra fossil til fornybart, fra degenerative til regenerative bedrifter, og fra lineære til sirkulære forretningsmodeller. Det er her omstillingsbarometeret kommer inn i bildet.  

I åtte år på rad har Abelia presentert omstillingsbarometeret, og i år tar vi det til nye høyder. Vi har samarbeidet med Oslo Economics for å videreutvikle barometeret og enda mer presist måle effekten av politiske tiltak og deres innvirkning på Norges omstillingsevne.  

Under dette arrangementet vil vi utfordre politikere og næringslivet hvordan vi sammen kan skape en fremtid preget av smarte løsninger, grønn vekst og internasjonal konkurransekraft. 

Grip fremtiden med Abelia og få innsikt i hvordan kompetanse, innovasjon og digitalisering kan sikre Norges velferdsgrunnlag i det grønne skiftet. 

Onsdag 16. august

Norske muligheter: Fra forskning til forretning

Onsdag 16. august kl. 11:10 - 12:00

Abelia, sammen med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) inviterer til en diskusjon om hvordan vi kan fremme kultur for entreprenørskap og kommersialisering i norske forskningsmiljø. Kommersialisering innebærer høy risiko og lange utviklingsløp. Hvordan kan Norge best legge til rette for nye forskningsbaserte bedrifter med vekstpotensial? 

Norske muligheter: Helseeksport

Onsdag 16. august kl. 12:30 - 13:15

Kunnskaps- og teknologivirksomheter er avgjørende for Norges fremtid.   

De representerer fremtidens verdiskaping, nye eksporteventyr og nye arbeidsplasser. Ikke minst er bruk av kunnskap og teknologi avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til klima, natur og helse.

Den norske helsenæringen hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 milliard kroner. Av dette var rundt 22 milliarder kroner inntekter fra eksport, og nå skal dette økes kraftig gjennom en strategisk eksportsatsing.  Du møter virksomheter som allerede er i gang, og vi diskuterer hvordan næringslivet skal utnytte potensialet.

Norske muligheter: Hva kan vi lære av Ukrainas digitaliseringsreise?

Onsdag 16. august kl. 14:00 - 15:00

Digitalization has become Ukraine’s flagship topic and the state priority during the last two years. Taking the lead internally, the Ministry of Digital Transformation has the ambition to make Ukraine a world champion in being digital, and are already the first ones who can use digital IDs with absolutely no internal restrictions.

We have the great pleasure to hear from Valeriya Ionan, deputy minister at the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, about how Ukraine moves forward with the concept of building a digital state and becoming the world’s leading country in terms of providing services for citizens and businesses. 

Norske muligheter: Kan vi leve av kunstig intelligens?

Onsdag 16. august kl. 15:00 - 15:45

Kunstig intelligens er på alles tunger etter at ChatGPT og andre Foundation-modeller ble tilgjengelig for alle. AI har potensial til å automatisere rutineoppgaver, øke effektiviteten, redusere feil og skape nye roller og muligheter vi ikke har hatt før. Dette krever imidlertid at næringslivet, forskningsmiljøene og politikken spiller på lag.

Vi inviterer til samtale om hvilke regelverk vi trenger å få på plass uten at vi struper innovasjonskraften, EUs AI Act og ikke minst hvordan AI i dag kan brukes til å bygge morgendagens næringsliv.

Norske muligheter: Globalt teknologisk kappløp

Onsdag 16. august kl. 16:30 - 17:15

Økt polarisering, teknologikappløp, verdikjedeendringer og strategisk autonomi. Hva skjer egentlig i USA, Kina og EU for tiden?

Vi får en innføring i geopolitiske utviklingstrekk og diskuterer hvilke muligheter, eller utfordringer, disse skaper for norsk næringsliv.

Norske muligheter: Tar vi nok risiko?

Onsdag 16. august kl. 18:00 - 18:45

Kunnskaps- og teknologivirksomheter er avgjørende for Norges fremtid.   

De representerer fremtidens verdiskaping, nye eksporteventyr og nye arbeidsplasser. Ikke minst er bruk av kunnskap og teknologi avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til klima, natur og helse.  

Hvordan bør Norge tilrettelegge for å få frem nytt næringsliv? Tar vi nok risiko, og har radikale ideer som får frem løsninger vi skal leve av i fremtiden gode nok vekstvilkår?

Griper vi mulighetene? Satser vi nok for å kunne nå klimamålet og eksportmålet?

Vi vil dra paralleller til idretten, har næringslivet noe å lære derfra? 

Vil du møte oss? Ta kontakt!

Vil du vite mer om hva vi driver med?