Etter 12. mars 2020 var vi gjennom den største endringen i arbeidslivet på lang tid, og vi skal ikke tilbake til sånn det var før. Halvparten av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte jobb, og mange bedrifter opplever høy turnover.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse framover, tiltrekke deg de beste og beholde de du har?

Artikler

  1. Hva er arbeid med mening?

    En samtale med en filosof må jo starte med et spørsmål. Men hva som gir mening varerier fra menneske til menneske. Derfor er oppgaven til lederen som skal sørge for at medarbeiderne opplever jobben som meningsfull, så krevende.

  2. – Vi må bruke seniorene!

    – Den desidert største utfordringen for samfunnet vårt er mangelen på kompetanse og arbeidskraft. Det er kunnskap vi skal leve av etter oljen.

Stående kvinne.