Vi har vært gjennom den største endringen i arbeidslivet på lang tid, og vi skal ikke tilbake til sånn det var før. Halvparten av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte jobb, og mange bedrifter opplever høy turnover.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse framover, tiltrekke deg de beste og beholde de du har?

Artikler

  1. Psykologisk trygghet påvirker bunnlinjen

    – Mange oppfatter kanskje begrepet psykologisk trygghet som et mykt begrep. Ja, det handler om å ha det bra på jobben, men det handler også om å tørre å utfordre de eksisterende rammene, sier Julie Dyngeland Hessen fra Rambøll Consulting.

  2. Lønnsomt å satse på de ansattes kompetanse

    – Kompetanse er ferskvare. Og IKT-kompetansegapet kan ikke tettes bare ved å utdanne flere. Bedriftene må også satse på å utvikle de medarbeiderne de allerede har. Brights har gode løsninger for dette, sier administrerende direktør i Brights Learning Norge, Johan Bäck Persson. 

  3. Å lede på lag med maskinene

    Den viktigste bruken av kunstig intelligens er når maskinen kan gjøre det vi mennesker ikke kan og vi kan fokusere på det vi er best på.

Hva kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver? 

Lurer du på noe? Kontakt oss!