Forum for Friskoler

Nyskapende, alternative tilbud som utfordrer og inspirerer de offentlige skolene.

Siste nytt om utdanning:

  1. Gjennomslag for Abelia

    Idag ble regjeringas stortingsmelding om opptak til høyere utdanning lagt fram. I Abelia jubler vi over gjennomslag for det vi har argumentert for helt siden Opptaksutvalgets drastiske forslag ble presentert i 2022.

  2. Redd skolemangfoldet

    I sitt forslag til Statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. Forslaget vil ramme kombinerte barne- og ungdomsskoler hardt; nedlagte skoler kan bli konsekvensen.

Stående kvinne.