KDs kutt rammer de internasjonale skolene

Publisert

Stående kvinne.

Anja Johansen, leder for utdanningspolitikk. Foto: Ilja C. Hendel

Kunnskapsdepartementet (KD) fjerner 515 millioner kroner i finansiering til friskolene i budsjettet. Hele landet rundt vurderer nå internasjonale skoler, Montessori-skoler, Steiner-skoler, livssynsbaserte skoler med flere om det blir barne- eller ungdomstrinnet de skal legge ned for å kunne videreføre skoledrift.

Fersk statsråd,  Kari Nessa Nordtun (Ap), har overtatt landets fremste lederjobb på utdanningsfeltet. I Kunnskapsdepartementet lå Tonje Brennas oppskrift for seigpining av friskolene. Forslaget til ny tilskuddsmodell for private grunnskoler vil bety stø kurs mot stengte skoler landet rundt, sier leder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen. 

Demonstrasjon 

– 8. november kl. 14 er det markering foran Stortinget. Jeg oppfordrer alle til å komme og vise sin støtte: Lærere og andre ansatte, foresatte, elever, tidligere elever - alle som er opptatt av mangfold i den norske skolen. Demonstrasjonen er et samarbeid mellom Montessori Norge, Kristne Friskolers Forbund, Abelia og Steinerskoleforbundet i Norge. 

Se arrangementet på Facebook.

– Må se på totalen 

– Før statsbudsjettet ble lagt fram, sendte Abelia og Utdanningsforbundet felles brev til Kunnskapsdepartementet og Utdanningskomiteen der vi ba om at rammevilkårene for private skoler må bedres. Finansiering av en privatskoleplass må være likeverdig med finansieringen av en skoleplass i den offentlige skolen.  

Les brevet her 

– Abelia støtter en ryddejobb i finansieringssystemet, men de må se på totalen. Elevene som går på disse skolene og lærerne som jobber der fortjener forutsigbarhet. I dag får en privat grunnskole statstilskudd som tilsvarer 85 prosent av gjennomsnittskostnaden for en elev i kommunale skoler. Friskolene kan ta inntil 15 prosent av denne gjennomsnittskostnaden tilbake i form av egenbetaling fra eleven. Friskolene får også et kapitaltilskudd, beløpet er ikke i nærheten av å dekke skolenes kapitalutgifter. 

Kutt på 30 prosent 

– Regjeringen sier at det skal være mulig å drive privatskoler over hele landet, men vedgår samtidig at forslaget til ny tilskuddsmodell kan medføre et kutt på inntil 30 prosent for de skolene som rammes hardest. Med en slik reduksjon blir det umulig å videreføre drift ut fra hva skolene er blitt godkjent som. Hele landet rundt vurderer nå internasjonale skoler, Montessori-skoler, Steiner-skoler, livssynsbaserte skoler og flere om det blir barne- eller ungdomstrinnet de skal legge ned for å kunne videreføre skoledrift. 

– Abelia representerer en rekke ulike friskoler, deriblant mange internasjonale skoler. Vi vet at tilbudet om en internasjonal skole er avgjørende for å tiltrekke seg og holde på høykompetente folk i bedriftene. Konsekvensene av den foreslåtte tilskuddsmodellen blir ikke bare at mange ulike friskoler kan måtte legges ned, men også at norsk konkurransekraft svekkes.  

Ikke tid til utredning før vedtatt budsjett 

I går var Abelia og de andre friskoleorganisasjonene i møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. 

– Det var et konstruktivt møte i den forstand at det var nyttige diskusjoner og at statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar tok seg god tid til å lytte. Men situasjonen er at budsjettet skal vedtas allerede om en måned. Noen få uker over nyttår utløpet høringsfristen for det lovforslaget som vil basere seg på det budsjettet Stortinget vedtar i desember i år. Før budsjettvedtak i desember vil man ikke rekke å gjøre en grundig gjennomgang og utredning av en ny beregningsmodell for tilskuddsordningen, sier Johansen som deltok i møtet. 

– Må gjøres skikkelig 

– Den uroen regjeringen har skapt med sitt forslag til tilskuddsmodell griper rett inn i folks liv. Skoleeierne og -lederne som budsjetterer for neste skoleår, vet ikke hva rammene blir. Kan de holde på alle ansatte? Elever og foresatte er redde for å miste skoletilbudet sitt. Og skolene er brikker i samfunnspuslespillet. Vi erfarer at både lokalpolitikere og lokalt og regionalt næringsliv er opptatt av bærekraftige betingelser for friskolene. Men i departementet holder man fortsatt på virkelighetsbeskrivelsen som insinuerer at friskolene har fått penger de ikke skulle hatt. Vi støtter regjeringens ønske om en rettferdig tilskuddsmodell, men vi er lei av ideologisk styrt retorikk.   

– Departementet mener at de gjør en nødvendig ryddejobb. Abelia er enig i at en ryddejobb er på sin plass, men hvis det skal ryddes, må det gjøres skikkelig! Man kan ikke tømme sektoren for 515 millioner uten å se på det helhetlige bildet, sier Johansen.  

– Vi trenger en finansieringsmodell som både står seg over tid og som har tillit i alle leire. For å komme dit, må saken settes på vent noen måneder. Vi mener at regjeringen rett og slett må trekke forslaget sitt. De omfattende konsekvensene for et høyt antall skoler viser tydelig at saken ikke var godt utredet. For å kunne ende på en omforent og robust finansieringsmodell, må partene samarbeide om grundige beregninger. Friskolesektoren må involveres bedre, og hele finansieringsbildet må under lupen, også kapitaltilskudd og finansiering av spesialundervisning., avslutter Johansen.