Teknologi

Norges viktigste vekstnæring

Teknologinæringslivet står sentralt når Norge skal omstilles i mer bærekraftig retning. Digital teknologi legger seg som et "smart lag" på toppen av alle sektorer, og akselererer både vekstkraft og verdiskaping i hele økonomien

Norge må ha ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig teknologinæringsliv som kan sikre vekst, velferd og verdiskaping etter oljealderen – på skuldrene til den næringsstrukturen som har tatt Norge der vi er i dag. 

Fremfor en aktiv næringspolitikk som støtter og hjelper etablert næringsliv til omstilling som uansett er nødvendig, trenger Norge en aktiv techpolitikk som legger til rette for å forløse vekst og omstillingskraft.

Saga Robotics har over 50 landbruksroboter av typen «Thorvald» i drift i fem ulike land. På bildet kan du se Thorvald bruke UV-lys på jordbærplanter for å forhindre meldugg.

Foto: Saga Robotics.

Våre viktigste saker:

➤ Kompetansegapet innen IKT og realfag begrenser omstillingsevnen og vekstkraften i økonomien. Vi trenger kraftfulle tiltak for å tette gapet.

➤ Mange sektorer har bemanningsutfordringer, men kun teknologinæringslivet kan bidra til å løse knappheten på arbeidskraft, for eksempel innen helse.

➤ Vi må investere i næringsrettet forskning og innovasjon som kan få digitale løsninger ut i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. 

➤ Offentlig sektor har en avgjørende rolle som krevende kunde og markedsskaper for systeminnovasjon og bærekraftige løsninger. 

Les alle Abelias forslag til en aktiv techpolitikk i teknologinæringslivets vekstplan for Norge. 

  1. Norsk næringsliv trenger AI

    Det store flertallet av norske bedrifter bruker foreløpig ikke kunstig intelligens i det daglige. Det er ikke særlig intelligent, skriver Øystein Søreide og Ingvild von Krogh Strand.

  2. Masters of Digital? Vi?

    Hvordan kan Europa bli et digitalt kraftsenter som skaper en jevn strøm av vekstkraftige globale IT-bedrifter? Ja, bli litt mer som USA? skriver Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia.