Teknologi

Norges viktigste vekstnæring

Teknologinæringslivet står sentralt når Norge skal omstilles i mer bærekraftig retning. Digital teknologi legger seg som et "smart lag" på toppen av alle sektorer, og akselererer både vekstkraft og verdiskaping i hele økonomien

Norge må ha ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig teknologinæringsliv som kan sikre vekst, velferd og verdiskaping etter oljealderen – på skuldrene til den næringsstrukturen som har tatt Norge der vi er i dag. 

Fremfor en aktiv næringspolitikk som støtter og hjelper etablert næringsliv til omstilling som uansett er nødvendig, trenger Norge en aktiv techpolitikk som legger til rette for å forløse vekst og omstillingskraft.

Foto: Saga Robotics.

Våre viktigste saker:

➤ Kompetansegapet innen IKT og realfag begrenser omstillingsevnen og vekstkraften i økonomien. Vi trenger kraftfulle tiltak for å tette gapet.

➤ Mange sektorer har bemanningsutfordringer, men kun teknologinæringslivet kan bidra til å løse knappheten på arbeidskraft, for eksempel innen helse.

➤ Vi må investere i næringsrettet forskning og innovasjon som kan få digitale løsninger ut i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. 

➤ Offentlig sektor har en avgjørende rolle som krevende kunde og markedsskaper for systeminnovasjon og bærekraftige løsninger. 

Les alle Abelias forslag til en aktiv techpolitikk i teknologinæringslivets vekstplan for Norge. 

  1. Datadeling blir enklere

    Forslag til ny lov om datadeling skal gjøre det enklere for næringslivet, forskere, presse og andre å finne og ta i bruk offentlige data til å lage nye produkter, tjenester og løsninger. Abelia mener utvalget kunne gått enda lengre.