Teknologi

Norges viktigste vekstnæring

Teknologinæringslivet står sentralt når Norge skal omstilles i mer bærekraftig retning. Digital teknologi legger seg som et "smart lag" på toppen av alle sektorer, og akselererer både vekstkraft og verdiskaping i hele økonomien

Norge må ha ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig teknologinæringsliv som kan sikre vekst, velferd og verdiskaping etter oljealderen – på skuldrene til den næringsstrukturen som har tatt Norge der vi er i dag. 

Fremfor en aktiv næringspolitikk som støtter og hjelper etablert næringsliv til omstilling som uansett er nødvendig, trenger Norge en aktiv techpolitikk som legger til rette for å forløse vekst og omstillingskraft.

Saga Robotics har over 50 landbruksroboter av typen «Thorvald» i drift i fem ulike land. På bildet kan du se Thorvald bruke UV-lys på jordbærplanter for å forhindre meldugg.

Foto: Saga Robotics.

Våre viktigste saker:

➤ Kompetansegapet innen IKT og realfag begrenser omstillingsevnen og vekstkraften i økonomien. Vi trenger kraftfulle tiltak for å tette gapet.

➤ Mange sektorer har bemanningsutfordringer, men kun teknologinæringslivet kan bidra til å løse knappheten på arbeidskraft, for eksempel innen helse.

➤ Vi må investere i næringsrettet forskning og innovasjon som kan få digitale løsninger ut i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. 

➤ Offentlig sektor har en avgjørende rolle som krevende kunde og markedsskaper for systeminnovasjon og bærekraftige løsninger. 

Les alle Abelias forslag til en aktiv techpolitikk i teknologinæringslivets vekstplan for Norge. 

  1. Stor mangel på kompetanse om kunstig intelligens

    Omtrent halvparten av NHO-bedriftene svarer at kunstig intelligens vil være viktig for fremtidig vekst og konkurranseevne. Samtidig mangler 7 av 10 bedrifter kompetanse på området.

  2. Kunstig intelligens – ekte hastverk

    Det er urovekkende få norske virksomheter som har tatt i bruk kunstig intelligens å utvikle nye og konkurransedyktige løsninger, skriver Øystein Søreide.

  3. Google bygger datasenter i Skien

    Hele 6,8 milliarder kroner investeres fra selskapet i det nye senteret som vil stå for arbeidsplasser og verdiskaping som er nødvendig for digitaliseringen av Norge.