Rådgivernæringen

Nøkkeltall, fakta og markedsanalyser

Rådgivernæringen skaper nye jobber, løser samfunnsutfordringer og bidrar til bedre offentlige tjenester og velferd.

Rådgivere jobber med offentlige og private virksomheter over hele landet, og er med sine over 130 000 ansatte en av de større næringene i Norge. Rådgivere leverer tjenester innenfor IT, design, cybersikkerhet, ingeniørtjenester, bedriftsrådgivning, kommunikasjon og mye, mye mer.

  1. Et mer innovativt forsvar

    Regjeringen må styrke forsvarets innovasjonsevne gjennom bedre samarbeid med næringslivet, skriver Abelia i høringssvaret til forsvarskommisjonens nyeste rapport.

  2. Innføring av godkjenningsordning for bemanningsforetak

    Fra 1. januar 2024 må bemanningsforetak være godkjent av Arbeidstilsynet for å leie ut arbeidskraft. Ordningen erstatter nåværende registreringsordning. Godkjenningsordningen er et ytterligere tiltak i forhold til innskjerpingen av adgangen til innleie av ansatte fra bemanningsforetak som trådte i kraft 1. april 2023.

Foto: Ilja C. Hendel.

Abelia mener

Kutt i bruk av konsulenter og rådgivere blir ofte mål heller enn middel. Det er usunt. I et land med kronisk kompetanseunderskudd er vi avhengige av kompetansespredningen fra konsulenter.

Bilde av Fernanda Winger Eggen