Rådgivernæringen

Nøkkeltall, fakta og markedsanalyser

Rådgivernæringen skaper nye jobber, løser samfunnsutfordringer og bidrar til bedre offentlige tjenester og velferd.

Rådgivere jobber med offentlige og private virksomheter over hele landet, og er med sine over 130 000 ansatte en av de større næringene i Norge. Rådgivere leverer tjenester innenfor IT, design, cybersikkerhet, ingeniørtjenester, bedriftsrådgivning, kommunikasjon og mye, mye mer.

Næringskode for rådgivernæringen

62.010 Programmeringstjenester
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
69.100 Juridisk tjenesteyting
69.202 Revisjon
69.203 Skatterådgivning
70.210 PR og kommunikasjonstjenester
70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk
71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
71.200 Teknisk prøving og analyse
73.110 Reklamebyråer
73.120 Medieformidlingstjenester
73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft
78.300 Andre personaladministrative tjenester
82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

 

  1. Vil fjerne yrkesforbud for selvstendige konsulenter

    Regjeringens nye innleieregler har medført at oppdragsgivere ikke lenger får leie inn arbeidskraft annet enn fra godkjente bemanningsforetak. Dette rammer selvstendige konsulenter og deres oppdragsgivere. Abelia har jobbet for å få endret på dette, og støtter derfor et nytt representantforslag fra Venstre og Høyre.

  2. Innleieregler til besvær

    – Det har pågått en diskusjon i ukesvis om aksjeselskap, der eier er den eneste ansatte, fortsatt skal kunne leie seg ut. Tidligere næringsminister har gitt inntrykk av at «AS-meg-selv» fortsatt skal kunne leie seg ut som før, mens andre ministre sier det motsatte. Slike uklare signaler og rammevilkår er skadelige, og gir ikke grobunn for å få Norge fremover.

  3. Et mer innovativt forsvar

    Regjeringen må styrke forsvarets innovasjonsevne gjennom bedre samarbeid med næringslivet, skriver Abelia i høringssvaret til forsvarskommisjonens nyeste rapport.

Abelia mener

Kutt i bruk av konsulenter og rådgivere blir ofte mål heller enn middel. Det er usunt. I et land med kronisk kompetanseunderskudd er vi avhengige av kompetansespredningen fra konsulenter.

Bilde av Fernanda Winger Eggen