Vil fjerne yrkesforbud for selvstendige konsulenter

Publisert

To damer og to menn står oppstilt på et bilde.

F.v.: Alfred Bjørlo (V), Hanne Lyngstad Solberg (Abelia), Henrik Asheim (H) og Ranveig Marisei (Eworks). Foto: Abelia/Siri Baastad

Regjeringens nye innleieregler har medført at oppdragsgivere ikke lenger får leie inn arbeidskraft annet enn fra godkjente bemanningsforetak. Dette rammer selvstendige konsulenter og deres oppdragsgivere. Abelia har jobbet for å få endret på dette, og støtter derfor et nytt representantforslag fra Venstre og Høyre.

Abelias medlemmer, både de som kjøper og selger rådgivertjenester, beskriver at kjøp av rådgivertjenester gjerne organiseres som innleie i det oppdragsgiver gjerne selv vil lede arbeidet og ha ansvaret for hva som utvikles/utarbeides. Ofte vil rådgiveren sitte tett på oppdragsgiver og gi konkrete råd og bidra under utarbeidelsen av produktet, mens det er oppdragsgiver som tar beslutningene og har ansvaret. Dette er en ønsket avtaleform for de som kjøper rådgivertjenester.

 

Abelia er derfor glade for at Høyre og Venstre er tydelige på at det haster med å få på plass en løsning som sikrer at ansatte i eget selskap kan selge sin kompetanse gjennom innleie. Stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo (V), Anna Molberg (H) Henrik Asheim (H), Linda Hofstad (H) og Guri Melby (V) har fremmet følgende forslag:

 

"Stortinget ber regjeringen sikre at enkeltmannsforetak og aksjeselskap med eier som eneste ansatt godkjennes som bemanningsforetak". 

 

– Lovendringene har skapt stor usikkerhet om man kan kjøpe rådgivertjenester av selskap der eier er eneste ansatt. Dette er en svært uheldig situasjon, og vi håper og tror Stortinget vil gi sin oppslutning til forslaget, sier Hanne Lyngstad Solberg i Abelia. 

 

Arbeids- og sosialkomiteen har nå frist til 11. juni for å avgi sin innstilling. 

 

Abelias skriftlige høringsinnspill kan du lese her.

To damer og to menn står oppstilt på et bilde.

Innleieregler til besvær

– Det har pågått en diskusjon i ukesvis om aksjeselskap, der eier er den eneste ansatte, fortsatt skal kunne leie seg ut. Tidligere næringsminister har gitt inntrykk av at «AS-meg-selv» fortsatt skal kunne leie seg ut som før, mens andre ministre sier det motsatte. Slike uklare signaler og rammevilkår er skadelige, og gir ikke grobunn for å få Norge fremover.