Innleieregler til besvær

To damer og to menn står oppstilt på et bilde.

Det deltok mange små konsulentselskaper på Ework Groups arrangement om nye innleieregler. Stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo (V) og Henrik Asheim (H) deltok. Det samme gjorde Abelias Hanne Lyngstad Solberg og Eworks CEO Ranveig Marisei. Foto: Abelia/Siri Baastad

– Det har pågått en diskusjon i ukesvis om aksjeselskap, der eier er den eneste ansatte, fortsatt skal kunne leie seg ut. Tidligere næringsminister har gitt inntrykk av at «AS-meg-selv» fortsatt skal kunne leie seg ut som før, mens andre ministre sier det motsatte. Slike uklare signaler og rammevilkår er skadelige, og gir ikke grobunn for å få Norge fremover.

Det sier Hanne Lyngstad Solberg, advokat i Abelia. Hun var en av innlederne da Ework Group inviterte konsulentbransjen, Abelia og ikke minst politikere til debatt om innleiereglene denne uka. Abelia har mange konsulentselskaper i sin medlemsmasse, herunder «AS-meg-selv», som leier ut eller selger ekspertise.  

Lyngstad Solberg har arbeidet med denne tematikken og lovendringene siden de ble foreslått i januar 2022. Hun er ganske tydelig: 

– Kaoset rundt endringene av innleieregelverket skyldes at regjeringen ikke gjorde en grundig vurdering av konsekvensene før lovendringene ble vedtatt. Vi i Abelia påpekte dette allerede i vår høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), sier hun. 

Hastevedtak? 

Abelia påpekte at endringsforslagene ikke var godt nok utredet, og at det ville bli konsekvenser for konsulentbransjen og muligheten til å leie inn og kjøpe ekspertkompetanse. Det ble vist til at kjøp av slike konsulenttjenester utføres i tett samarbeid med kundene og at de i mange tilfeller blir utført som et innleieforhold.  

– Abelia har snakket med representanter på Stortinget for både Høyre og Arbeiderpartiet, samt departementet. Vi har forsøkt å forklare viktigheten av å få på plass en mulighet til å leie inn eksperter. Vi har også påpekt at hvis man ikke gjør det, så vil det kunne hemme utviklings- og innovasjonsprosesser.  

Det ble etter hvert vedtatt en forskrift som sier at virksomheter fortsatt kan leie inn spesialister. Men forskriften ble ikke så bred som Abelia og bransjen hadde håpet.  

– Forskriften er for snever ut fra behovet – noe vi også får tilbakemeldinger om fra våre medlemmer som både leier inn og ut spesialister, sier Lyngstad Solberg.  

Komplisert regelverk 

Abelia mener at dersom vi skal utvikle Norge og bidra til digitalisering, så er det viktig at man har gode og tydelige rammevilkår.   

– Regelverket er komplisert og uklart. Det gjør det vanskelig å praktisere både i privat og offentlig sektor – noe som er svært uheldig. Slik regelverket blir fortolket i departementets veileder om innleie hindrer i praksis konsulentkjøp fra "AS-meg-selv", sier Lyngstad Solberg.  

Advokat Silje Bugge i Ework Group sa seg enig i dette: "AS-meg- selv" har i praksis yrkesforbud.  

– Slik reglene blir praktisert nå var ikke Stortingsflertallets intensjon. Høyre og Venstre vil derfor nå fremme et representantforslag om at "AS-meg-selv" skal kunne bli godkjent som bemanningsforetak, slik at de fortsatt skal kunne leie seg ut , sa stortingsrepresentant Henrik Asheim (H). 

Alfred Bjørlo fra Venstre la til at han hadde fått mange henvendelser om denne saken:  

– Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal være det beste landet i verden å starte virksomhet i. Hvis de mener noe med dette, må praktiseringen av regelverk og innhold i veileder endres nå!