Innsikt

Her finner du aktuell innsikt og analyse om kunnskaps- og teknologibedriftene, resultater fra omstillingsbarometeret og medlemsundersøkelser

Aktuelt

  1. En krevende vei til år 2050

    DNVs "Pathway to Net Zero emissions" ble lansert denne uken. Forskningsleder Sverre Alvik mener Norge har et betydelig ansvar for å få ned klimautslippene.

  2. Slik vil AI effektivisere norsk næringsliv

    En ny rapport fra Menon Economics viser at AI vil endre arbeidslivet på en helt annen måte enn vi er vant til. Der teknologi tidligere i hovedsak har blitt brukt for å effektivisere fysisk tunge jobber, står nå tjenesteytende sektor for tur.