Innsikt og analyse

Her finner du aktuell innsikt og analyse om våre medlemmer og problemstillinger av relevans for medlemmene. Her finner du også resultater fra Abelias omstillingsbarometer.

Analyser av våre største medlemssegment

Abelias omstillingsbarometer

Abelias Omstillingsbarometer måler Norges evne til omstilling relativt til andre land. Barometeret er utarbeidet for å ivareta tre ulike formål:

  1. Følge utviklingen til sentrale indikatorer som er nødvendige for omstillingen av Norge
  2. Utvikle en sammenligning bedre tilpasset norske forhold enn mange etablerte rangeringer
  3. Legge til rette for å fremme målrettede tiltak for å bedre norsk omstillingsevne

Blant de 22 landene ligger Norge midt i feltet, og bak flere av våre nordiske naboland i omstillingsbarometeret fra 2023. Selv om norsk økonomi i dag går godt, er det flere trekk ved norsk økonomi som svekker vår evne til å møte økonomiske tilbakeslag eller fremtidige samfunnsutfordringer.

Aktuelle nyhetssaker om Abelias analyser

  1. Optimismen blant våre medlemmer fortsetter!

    - Våre medlemmer fortsetter å se lysere på egen situasjon og utsiktene framover. Langt flere vurderer egen markedssituasjon som god og markedsutsiktene som positive, enn omvendt!

Bilde av Fernanda Winger Eggen