Grafikk for HR-konferansen 2023

Bli med på Abelias HR-konferanse 2023 "Ressursbølgen" 16.-17. november på Lily Country Club. 🎉

Så mye som 2 av 3 Abelia-medlemmer rapporterer om et udekket kompetansebehov. Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse, samtidig som stadig flere står utenfor arbeidslivet. Kampen om arbeidskraften vil bli hard fremover, og arbeidsgivere er nødt til å tenke kreativt for å løse sine arbeidskraftbehov i årene som kommer.

På samme tid blir befolkningen stadig eldre. Dersom vi skal sikre nok arbeidskraft, har vi ikke råd til å la friske voksne gå av med pensjon tidlig i 60-årene. Økt arbeidsdeltagelse blant eldre arbeidstakere vil være et viktig bidrag til å skaffe tilstrekkelige hoder og hender til viktige arbeidsoppgaver fremover.

Abelias HR Konferanse 2023 med tema "Ressursbølgen" setter søkelyset på denne tematikken.   

Bidragsytere

Erna Solberg er partileder i Høyre, og få er like engasjert når det gjelder viktigheten av at arbeidstakere må stå lengre i arbeidslivet fremover for å sikre Norges velferd og for å løse kompetansegapet.

Erling Holmøy er forsker i SSB. Han vil belyse den demografiske samfunnsutfordringen Norge står i.

Kari Østerud er direktør i Senter for Seniorpolitikk. Hun er opptatt av å synliggjøre seniorenes verdi, og hvordan dette kan gjøres i den enkelte virksomhet.

Tove Selnes er konserndirektør People i Storebrand, og brenner for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeidslivet. Hun vil gi konkrete eksempler på hvilke grep og praktiske tiltak Storebrand har iverksatt.

Torkel Aas er HR Director i Nammo. Nammo har snudd trenden, og har økt avgangsalderen med fire år. Hvordan har de fått til dette?

Lise Craig er HR direktør i Experis. Lise vil gi konkrete eksempler på hvilke grep og praktiske tiltak Experis har iverksatt for å lykkes med å få sine kompetente, eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb.

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv og tariff i NHO. NHO har nedsatt en intern arbeidsgruppe som fokuserer på lengre arbeidsliv, og da spesielt på hvilke politiske grep som bør tas for å få eldre arbeidstakere til å velge å stå lengre i arbeidslivet fremover.

Eirik Norman Hansen er tilknyttet Ideas Lab som Senior Researcher, og underviser på Høyskolen Kristiania. Han stiller spørsmål ved om KI (kunstig intelligens) og teknologi kan være løsningen på kompetansemangelen? Og hvordan vil eldre arbeidstakere klare å henge med på alt som skjer teknologisk fremover? 

Under HR Konferansen vil du dessuten treffe medlemmer i Abelias ekspertutvalg for fremtidsrettede arbeidsgivere, og få innsikt i Abelias nye arbeidslivspolitiske plattform. 

Bilder fra HR-konferansen 2021 "Ett skritt foran" 🔙

Praktisk info 💡

Deltakeravgift og avmelding 💸

Konferansen er kun for medlemmer. Deltakelse koster kr 5 500, inkludert lunsj, middag og overnatting. Avmelding må skje senest 14 dager før konferansestart. Ved senere avmelding vil full deltakeravgift bli belastet.

Faktura med deltakeravgift vil bli sendt etter konferanseslutt.

Transport og parkering 🚌🚗

Lily Country Club har egne parkeringsplasser. Ønsker du å reise kollektivt kommer du frem med Kongsvingerbanen til Kløfta. Fra stoppet tar det ca. 15 minutter å gå til hotellet.