HR-konferansen 2023 Ressursbølgen

Torsdag 16.11.2023 

Torsdagen starter med lunsj kl. 11:00.

 

Ressursbølgen

Kl. 12:00 - 13:40 

 

➤ Hanne Lyngstad Solberg og Hanne Jahr Pedersen, begge advokater i Abelia, ønsker velkommen 

 

➤ Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, ønsker velkommen  

 

➤ Erling Holmøy, cand.oecon i Statistisk Sentralbyrå, Gir eldrebølgen også flere eldre i arbeidslivet? Hvordan påvirkes arbeidslivet av det? 

 

➤ Erna Solberg, leder i Høyre, Erna deler sine tanker om hvordan vi sikrer et bærekraftig arbeidsliv fremover 

 

Pause 13:40 - 14:00 

 

Hvordan møter virksomhetene eldrebølgen i praksis? 

 14:00-15:20

 

➤ Lise Craig, HR direktør i Experis  

 

➤ Torkel Aass, HR direktør i Nammo Norge 

 

➤ Tove Selnes, Konserndirektør People i Storebrand 

 

➤ Tone Øvregård, People and Cultural lead i Tietoevry  

 

➤ Seniorpolitikk på 1-2-3, Kari Østerud, direktør for Senter for Seniorpolitikk.  

 

 

Pause 15:20 - 15:40 

 

 

15:40 - 17:15  Workshop og oppsummering av dagen 

 

 

19:30 Aperitiff og middag  

Fredag 17.11.2023

09:00 - 10:15:  

Gjennomgang og oppsummering av resultatene fra workshop´en dagen før. Vi vil også koble denne sesjonen opp mot Abelias Ekspertutvalgs arbeid, v/Anders Dysvik, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, og Kari Østerud, direktør for Senter for Seniorpolitikk.  

 

 

Pause 10:15 - 10:30 

 

10:30- 13:00 

 

Orientering om Abelias politiske plattform når det gjelder temaet om lengre arbeidsliv v/Kjartan Allmenning 

  

Hvorfor er flere år i arbeid viktig for NHO? Orientering om NHOs prosjekt “Flere år i arbeid” v/Nina Melsom, direktør for området Arbeidsliv og Tariff i NHO 

 

Foreløpige funn fra forskning utført i Abelias virksomheter i samarbeid med Tekna, SSP,og AFI 

  

KI i en større sammenheng v/Eirik Normann Hansen 

 

 

Kl. 13:00 - 14:00 Lunsj  

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.