Forum for Fagskoler

Praktisk og yrkesrettet utdanning.

  1. Redd skolemangfoldet

    I sitt forslag til Statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. Forslaget vil ramme kombinerte barne- og ungdomsskoler hardt; nedlagte skoler kan bli konsekvensen.

  2. Frykter nedlagte skoler

    Regjeringen endrer tilskuddsmodellen for private grunnskoler. Etter en innfasingsperiode fram til 2028 vil kuttet til privatskolene være på 515 millioner kroner årlig.