Abelia

Innhold

Om forum for fagskoler

Publisert

Flertallsregjering

Statsminister Erna Solberg presenterte Norges nye flertallsregjering på slottsplassen 22. januar 2019. Foto: Stortinget

Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet. Fagtilbudet spenner over et bredt felt fra administrative, merkantile, tekniske, helse, kreative, media, multimedia, kommunikasjon til IKT-fag.

Skolene utdanner blant annet datakonsulenter, webutviklere, webredaktører, grafiske designeer, multimedia designere, interiørarkitekter, journalister, skuespillere, regnskapsmedarbeidere, reiselivskonsulenter, logistikkarbeidere, bore- og brønnpersonel, helsepersonell og mye mer.

På 50 skoler over hele Norge deltar over 6000 studenter på over 900 forskjellige NOKUT-godkjente studietilbud. I løpet av de siste 10-årene er det utviklet praktiske og yrkesrettede studietilbud som dekker behov for ny kompetanse og nye yrker som den teknologisk utviklingen har båret fram.

Forumet arbeider for å sikre studentene utdanning av høykvalitet samt å sikre tilfredstillende rammebetingelser for de private fagskolene. Forum for fagskoler er høringsinstans ovenfor Stortinget, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Lånekassen - samt er representert i Nasjonalt Fagskoleråd.

Som medlem får du tilgang til blant annet:

  • Standard studiekontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet
  • Felles mal for kvalitetssikringssystem
  • Veiledning ifm. NOKUT-søknader
  • Et nettverk hvor man treffer lederne i bransjen og kan utveksle nyttige erfaringer

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: