Om Abelia

Abelia er landsforeningen i NHO for kunnskaps- og teknologi-virksomheter. Vi organiserer ca. 2.800 virksomheter med over 65.000 årsverk.

Av formålsparagrafen fremgår det at Abelia skal arbeide for å:

  • Oppnå gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene.
  • Styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og næringsliv.
  • Posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet
  • Yte god service og rådgivning til medlemmene.
  • Synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn.
  • Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse.
Saga Robotics har over 50 landbruksroboter av typen «Thorvald» i drift i fem ulike land. På bildet kan du se Thorvald bruke UV-lys på jordbærplanter for å forhindre meldugg.

Foto: Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics.

Harriet Gridley sammen med roboten AV1. Denne roboten gjør at barn som er forhindret i å delta fysisk i undervisning på grunn av sykdom og liknende kan delta gjennom roboten som er plassert i klasserommet.

Foto: Rick Pushinsky/No Isolation.

Hva mener vi?

Norge står midt i en nødvendig omstilling til et miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunn. Kunnskaps- og teknologivirksomhetene gjør det mulig.

Derfor skal Abelia være en tydelig samfunnsaktør som bygger broer mellom sektorer ved å sette dagsorden på områder der kunnskap og teknologi kan gjøre en forskjell.

Vi representerer virksomheter innen:

IT/Tech, Konsulentvirksomhet/rådgivning, telekom, undervisning, forskning, kreative næringer og ideell virksomhet.

Bilde av Vilde Larsen

Bli medlem i Abelia?

Les mer om fordelene ved medlemskap, book et møte med oss eller send oss en henvendelse.