Forskning

Forskning funker, og tillater oss å forstå verden

➤ Skal vi klare å løse utfordringene vi står overfor, er forskning en viktig del av løsningen. Da må vi investere i forskning som gir avkastning i form av omstilling til en bærekraftig utvikling med framtidsrettede arbeidsplasser og en bærekraftig velferdsstat.  

➤ Den samfunnsøkonomiske effekten av forskning er stor, men potensialet realiseres ikke i tilstrekkelig grad. Offentlig investering i forskning ved instituttene gir et utbytte i størrelsesorden 4-10 ganger i form av økt verdiskaping i næringslivet.  

➤ Forskning representerer et stort og uforløst innovasjons- og omstillingspotensial i Norge. Blant våre viktigste konkurrenter og handelspartnere utgjør forskning en større del av BNP og innovasjonstakten enn i Norge. Det er dokumenterte sammenhenger mellom forskning, innovasjon og omstilling, som igjen stimulerer økonomisk og velferdsmessig konkurransekraft. 

Bilde av to mennesker som jobber på kontor. En dame til venstre og en mann til høyre.