Forskning

Forskning funker, og tillater oss å forstå verden

➤ Skal vi klare å løse utfordringene vi står overfor, er forskning en viktig del av løsningen. Da må vi investere i forskning som gir avkastning i form av omstilling til en bærekraftig utvikling med framtidsrettede arbeidsplasser og en bærekraftig velferdsstat.  

➤ Den samfunnsøkonomiske effekten av forskning er stor, men potensialet realiseres ikke i tilstrekkelig grad. Offentlig investering i forskning ved instituttene gir et utbytte i størrelsesorden 4-10 ganger i form av økt verdiskaping i næringslivet.  

➤ Forskning representerer et stort og uforløst innovasjons- og omstillingspotensial i Norge. Blant våre viktigste konkurrenter og handelspartnere utgjør forskning en større del av BNP og innovasjonstakten enn i Norge. Det er dokumenterte sammenhenger mellom forskning, innovasjon og omstilling, som igjen stimulerer økonomisk og velferdsmessig konkurransekraft. 

Bilde av to mennesker som jobber på kontor. En dame til venstre og en mann til høyre.
  1. Slik kan SV skape grønn og digital omstilling

    I kjølvannet av et statsbudsjett som ikke kan sies å være særlig omstillingsvennlig, sitter SV med nøkkelen i forhandlingene med regjeringen. Abelia møtte SV i forkant av forhandlingene for å komme med krav vi mener de burde prioriterer.

  2. FoU i statsbudsjettet

    Skal Norge omstille raskt nok, må forskningssamarbeid vektlegges enda sterkere. Regjeringen vektlegger samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å øke omstillingsevnen og forskningssamarbeid i Europa. Dette er viktig for Retur-EU, mener Abelia

Stående mann.