Forskning

Forskning funker, og tillater oss å forstå verden

➤ Skal vi klare å løse utfordringene vi står overfor, er forskning en viktig del av løsningen. Da må vi investere i forskning som gir avkastning i form av omstilling til en bærekraftig utvikling med framtidsrettede arbeidsplasser og en bærekraftig velferdsstat.  

➤ Den samfunnsøkonomiske effekten av forskning er stor, men potensialet realiseres ikke i tilstrekkelig grad. Offentlig investering i forskning ved instituttene gir et utbytte i størrelsesorden 4-10 ganger i form av økt verdiskaping i næringslivet.  

➤ Forskning representerer et stort og uforløst innovasjons- og omstillingspotensial i Norge. Blant våre viktigste konkurrenter og handelspartnere utgjør forskning en større del av BNP og innovasjonstakten enn i Norge. Det er dokumenterte sammenhenger mellom forskning, innovasjon og omstilling, som igjen stimulerer økonomisk og velferdsmessig konkurransekraft. 

  1. Opphever den årlige rammen for Retur-EU

    I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves. Det er svært gode nyheter og vil gjøre at forskningsinstituttene kan fortsette å delta for fullt i Horisont Europa.