Gjennomslag for Abelia

Publisert

Stående kvinne.

Anja Johansen, leder for utdanningspolitikk. Foto: Ilja C. Hendel

Idag ble regjeringas stortingsmelding om opptak til høyere utdanning lagt fram. I Abelia jubler vi over gjennomslag for det vi har argumentert for helt siden Opptaksutvalgets drastiske forslag ble presentert i 2022.

Det er fornuftig at alderspoengene og flertallet av tilleggspoengene blir fjerna. Vi er glade for at regjeringa vil sette i gang ei brei utgreiing av alternative virkemidler for rekruttering til teknologi- og realfag. Det trenges for å løse de fleste av vår tids store utfordringer. Så blir det spennende å se om det å beholde realfagspoeng fra videregående vil bidra til dette, sier leder for utdanningspolitikk i Abelia Anja Johansen. 

Les Stortingsmeldingen her 

I stedet for forbedringseksamener, foreslo opptaksutvalget en opptaksprøve som inngangsbillett til høyere utdanning for en kvote av studieplassene. Forslaget om opptaksprøver er nå langt på vei skrotet av regjeringen.  

– At privatistordningen er en mer rettferdig inngang til å bygge kompetanse og bli studieforberedt enn en opptaksprøve, har Abelia ment hele tiden. Vi har også argumentert med at det ville ført til økt karakterpress om alle resultat underveis i videregående skulle vært hogd i stein. Nettopp slik argumenterer også regjeringen, og det er vi glade for, sier Johansen. 

Regjeringens ønsker en kraftig forenkling av opptakssystemet blant annet for å sikre at unge starter på studier tidligere. Vi har påpekt at norske førstegangsstuderende uansett er de yngste i Norden. Det er likevel åpenbart at alders- og tilleggspoeng har ført til både poenginflasjon og utsatt studiestart for mange.  

– Abelias hovedinnvending mot radikale endringer i opptakssystemet nå, er at tidspunktet ville blitt feil. Vi har påpekt at vi bør avvente dokumentert effekt av de omfattende reformene av det utdanningsnivået som avgir søkere til høyere utdanning før man eventuelt gjør større grep i opptaket til høyere utdanning. Stikkord her er fullføringsreformen, ny opplæringslov og den varsla reformen av ungdomsskolen.  

Opptakssystemet trenger brei politisk forankring. Nå krysser vi fingrene for at stortingsflertallet støtter opp rundt regjeringas forslag!