Abelia om rådgivere og konsulenter

Mann ser i kameraet.

Rådgivernæringen skaper nye jobber, løser samfunnsutfordringer og bidrar til bedre offentlige tjenester og velferd. Over hele landet.

Rådgivernæringen skaper nye jobber, løser samfunnsutfordringer og bidrar til bedre offentlige tjenester og velferd.

Rådgivere jobber med offentlige og private virksomheter over hele landet, og er med sine 130 000 ansatte en av de større næringene i Norge. Frem mot 2030 vil det bli 75.000 nye arbeidsplasser i næringen - jobber vi trenger i omstillingen av Norge.

Digitalisering, innovasjonsbehov, bærekraftsutfordringene og globalisering øker kompleksiteten i å drive eller forvalte virksomhetene på en effektiv og konkurransedyktig måte. Rådgiverne bringer kunnskap fra ulike fagfelt og markeder inn i nye næringer og gir store overføringsverdier og innovative løsninger på tvers av norske næringer og industrier. Samtidig gir de gir økt kunnskap hos de som kjøper rådgivning. Norge trenger en sterk og vital rådgivernæring.

Abelias omstillingsbarometer har i flere år vist at det går feil for Norge. Den norske økonomien og velferdssamfunnet er under press. Vår næringsstruktur er for ensidig, og handelsbalansen vår reddes enn så lenge av eksport av naturressurser. Den norske befolkningen er verdensmestere i å ta i bruk ny teknologi, men vi er svekket på flere sentrale områder for omstilling – spisskompetanse, teknologikompetanse, omfang av IKT-sektoren og kunnskapssamarbeid.

Rådgiverne er sentral i krysspollineringen av norsk næringsliv. De sikrer læring på tvers av etablerte næringsstrukturer, fører til økt innovasjon og sikrer at bedriftene kan være med på det digitale kvantespranget norsk næringsliv må igjennom.

Derfor er det urovekkende at flere politiske partier har kutt i konsulentbruk som et mål i seg selv, uten hensyn til hvilke konsekvenser dette får for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.

Kompetanseunderskuddet innen teknologi og digitalisering er alarmerende. Ledere i private og offentlige virksomheter sier selv at de har et skrikende behov for kompetanse fremover. Rådgiverne bidrar med kompetanse og ressurser det ikke er hensiktsmessig å ha internt på fast basis og der virksomhetene selv mangler kompetanse eller erfaring.

Behovet for ny kunnskap, kompetansedeling, og samarbeid på tvers av næringer og mellom privat og offentlig sektor er større enn noen gang.

Vårt håp er at rapporten Verdien av gode råd vil bidra til en kunnskapsbasert og nyansert debatt om hvordan det offentlige og næringslivet kan samarbeide om Norges fremtid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt