Abelia

Innhold

Om forum for friskoler

Publisert

Forum for Friskoler er en interesseorganisasjon for private skoler som er godkjent under Privatskoleloven og Opplæringsloven.

Forum for Friskoler organiserer 55 private skoler med over 17.000 elever. 35 av skolene er godkjent under privatskoleloven og opplæringsloven. Av disse er 15 internasjonale skoler, og forumet organiserer dermed de internasjonale skolene i Norge. I tillegg har Sonans, Akademiet og Metis 13 videregående skoler og 20 privatistskoler.

Forum for Friskoler har som formål å:

  • ivareta medlemmenes skolepolitiske interesser
  • synliggjøre private grunn- og videregående skoler som et pedagogisk alternativ
  • være et talerør, referansepartner og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter
  • bidra til å fremme høy kvalitet hos medlemsskolene

Forum for Friskoler har et godt etablert kontaktnett i Stortingets KUF-komite, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og NOKUT som benyttes i arbeidet med å ivareta medlemmenes rammebetingelser på best mulig vis.

Eksempler på saker vi arbeider med er:

  • Sikre at Friskoleloven åpner opp for et større mangfold i utdanningstilbudet med sikte på å ivareta både individuelle og samfunnsmessige behov
  • Retten til å være annerledes - som et alternativ til den offentlige skolen
  • Endre 20-dagers regelen som forskjellsbehandler private skoler ift offentlige skoler
  • Manglende dekning av husleiekostnader i de offentlige tilskuddsordningen
  • Forenkle ansettelser av kvalifiserte utenlandske lærere

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: