Derfor er Runar IL medlem av NHO idrett

#205

Foto: Runar IL.

Idrettslaget Runar har vært medlem av NHO Idrett siden 1990 tallet, og har god erfaring og utbytte av dette medlemskapet. Her er noen grunner til det.

  • Gode rådgivningstjenester i arbeidsgiverspørsmål
  • Advokatbistand i forbindelse med avklaring av arbeidsforhold
  • Gode veiledninger/maler for ulike dokumenter innen arbeidsspørsmål (Arbinn)
  • Forskjellige typer kurs (arbeidsgiverspørsmål)

I tillegg benytter vi oss av gode avtaler som er fremforhandlet i NHO

  • NHO Forsikring – vi flyttet alle våre forsikringer (anlegg, utstyr m.m.), og fikk en innsparing på forsikringssummen på over 15%.
  • Vi har gunstig OTP forsikring gjennom NHO.
  • I tillegg er vi med i innkjøpsordningen til NHO. Dette er en «pool» av en rekke leverandører. Noen benyttet vi i utgangspunktet og andre har vi skiftet til. Dette er leverandører for vår del innen, renholdsprodukter, kontorrekvisita, mat/vareinnkjøp til kafeteria/kiosker (kaffe+mineralvann).

I innkjøpsordningen får man meget gunstige priser, godt under de avtaler vi hadde fra tidligere, og i tillegg til dette opparbeider man seg bonus for det man handler av varer og tjenester.

Bare bonusen vi får fra innkjøpsordningen – dekker HELE kontingenten vi betaler til NHO Idrett/Abelia !

(så egentlig gratis medlemskap ved å handle til gode priser for oss)

Jan Roger Thorsen, adm sjef  Idrettslaget Runar