Teknologidrevne vekstselskaper

Hovedformålet med analysen har vært å identifisere og beskrive, fra et regnskapsanalytisk standpunkt, hvordan high tech-selskaper i Norge ser ut og hvilke egenskaper de har.