Ledelsen

Ledelsen
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør

Birgit Abrahamsen

Advokat/Direktør arbeidsrett og HMS

Kjetil Taraldsen Hyllseth

Markedsdirektør

Marius Meltvedt

Kommunikasjonsdirektør

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør