FINs årsmelding 2022

Publisert

Trine Ellingsen. Foto: © Ilja C. Hendel

2022 – et år som gikk fra korona, til krig og energikrise. – Innovasjonsselskapenes bidrag kan få oss ut av alle krisene vi står i og samtidig ta oss gjennom tidenes omstilling, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN.

Resultatene fra 2022 viser at innovasjonsselskapene har en viktig rolle i å drive frem det grønne skiftet i både nye og etablerte bedrifter. Dette gjelder til tross for at regjeringen valgte å gå bort fra flere av prioriteringene i Hurdalsplattformen og kutte i innovasjonspolitiske virkemidler, som gjør at man ikke får full effekt av årevis med investeringer.

– I arbeidet med årets statsbudsjett jobbet vi mye med å få frem overfor politikere at det å satse på det nye næringslivet er nettopp det som kan ta oss ut av alle krisene vi står i, sier Ellingsen.  

Likevel, i en krevende økonomisk situasjon ble opptrapping av midler til forsvar, sivil beredskap og mottak av flyktninger prioritert i forhandlingene mellom regjeringen og SV på bekostning av satsing på entreprenørskap og innovasjon.

Saker vi jobbet mye med, også mot virkemiddelapparatet og i visse tilfeller også mot fylkeskommunene, er TTOenes fremtidige rolle og den nye søknadsbaserte ordningen for kommersialisering fra forskning. Videre, utforming av revidert inkubasjonsprogram, morgendagens klyngeprogram og satsingen på Norsk katapult.

Medlemsutvikling og koblingsboks

FIN hadde en medlemsvekst på 10,2 prosent. Ved utgangen av 2022 representerte FIN 89 innovasjonsaktører gjennom 65 medlemmer.

Med nye politikere i regjering og på Stortinget, har vi vært opptatt av å bygge tette relasjoner til politikere. Vi hadde flere medlemmer med på møter med politikere, både på Stortinget, med regjeringen, og hos medlemmer.

Vi tok med en delegasjon på 35 personer på tvers av medlemmer, Siva SF, politikere og Nærings- og fiskeridepartementet på studietur til Gøteborg. Vi ser at dette har effekt, både for å øke forståelsen for innovasjonsselskapenes bidrag til verdiskaping, men også fordi det fører til økt samarbeid.  

– Å stå sammen og tale med en felles stemme er kanskje viktigere enn noen gang. Derfor er det veldig hyggelig å ønske velkommen til de nye medlemmene vi fikk i løpet av fjoråret, avslutter Ellingsen.

Les FINs årsmelding for 2022