FINs årsmelding 2021

Publisert

-2021 var nok et annerledes og hektisk politisk år. Den nye regjeringen kan ikke oppnå sine mål om flere lønnsomme arbeidsplasser, grønn verdiskaping og økt eksport uten å jobbe gjennom innovasjonsselskapene, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Resultatene fra 2021 viser at innovasjonsselskapene har hatt en svært viktig rolle i å hjelpe næringslivet gjennom vanskelige tider, men dessverre ble det i fjor strammet inn på flere av de innovasjonspolitiske virkemidlene som innovasjonsselskapene er operatører for.

-Å styrke innovasjonsselskapenes rammebetingelser er riktig grep om Støre-regjeringen skal nå sine næringspolitiske målsettinger. Grunnen er at innovasjonsselskapene jobber gjennom hele verdikjeden fra FoU til eksport, er innovasjonsspesialister, og tilbyr det alle bedrifter som vokser og innoverer trenger: Kompetanse, kapital og kunder, sier Ellingsen.

Aktivitet og politiske gjennomslag
2021 startet med at det meste dreide seg om korona, krise- og tiltakspakker. Etter hvert som samfunnet åpnet mer opp, ble stortingsvalget og regjeringsskiftet et bakteppe som preget aktivitetene ut året.

Dessverre klarte vi ikke å reversere kuttene til inkubasjonsprogrammet og til klyngeprogrammet. Tilgangen på risikovillig kapital for oppstartsbedrifter i tidligfase er et annet tema FIN jobbet en del med i 2021. Det kom i tillegg til TTOenes fremtidige rolle og organisering, innspill til revidert inkubasjonsprogram 2023-2032 og klyngenes fremtidige rolle.

Gjennomslag

  • Forlengelse av lokale prosjektmidler (LPM) for TTOenes kommersialiseringsprosjekter ut 2022
  • 76 mill. kr. ekstra til inkubasjons- og næringshageprogrammene (krisetiltak)
  • Inkubatorbedrifter berørt av COVID-19 fikk fritak fra kravet om å betale egenandeler
  • Økt bevilgning til Norsk katapult på til sammen 207 mill. kr. (inkl. Grønn plattform)
  • Stanset nedbygging av Siva
  • Forbedrede retningslinjer for dokumentasjon av egeninnsats for klynger og deres medlemsbedrifter
  • Økt støtte til Grønn plattform.

Medlemsutvikling og koblingsboks
FIN hadde en medlemsvekst på 35 prosent. Ved utgangen av 2021 representerte FIN 80 ulike innovasjonsaktører gjennom 59 medlemmer. FIN representerer nå flesteparten av innovasjonsselskapene i Norge.

FIN er opptatt av å ha en rolle som «koblingsboks» mellom innovasjonsselskapene, myndighetene og andre aktører i politikkutforming og nettverksbygging. I november arrangerte vi sammen med Abelia for andre gang Jakten på innovasjonskraften, denne gang hos VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap i Bergen. Overordnet tema var innovative økosystemer med Havet som undertema.

-Jeg håper flest mulig tar turen til Ålesund og ÅKP (Ålesund Kunnskapspark) til høsten. I år skal vi få fram hvor avgjørende innovasjonsselskapene er for å nå målene om økt eksport, avslutter Ellingsen.

Les FINs årsmelding 2021 her ➜