FINs årsmelding 2023: Innovasjonsselskapene står sammen for tidenes omstilling

Publisert

Trine Ellingsen. Foto: © Ilja C. Hendel

– Det er viktigere enn noen gang å tilrettelegge for at nytt, grønt og eksportrettet næringsliv får vokse frem, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN.

Styret vedtok i 2023 en ny strategi med visjonen «Sammen for tidenes omstilling». Innen 2028 skal FIN være en samlende, synlig og tydelig stemme for nytt og nyskapende næringsliv, og alle norske aktører som har som hovedoppgave å hjelpe dem. Målet er en helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk hvor ulike ordninger ses i sammenheng.  
 

I 2023 startet vi et større prosjekt med å synliggjøre innovasjonsselskapenes bidrag til verdiskaping inn mot beslutningstakere. Dette arbeidet videreføres i 2024. 
 

Politikkutvikling


2023 har vært et hektisk og krevende politisk år for FIN. Krigen i Ukraina, energitilgang og prisstigning preget den politiske debatten. En krevende økonomisk situasjon preget budsjettforhandlingene på Stortinget og det er en opptrapping av midler til forsvar og sivil beredskap.  
 

For FIN er det viktig å få frem betydningen av innovasjonskraft i vår totalberedskap og at Norge trenger et sterkt økosystem for innovasjon og vekst. Det nye næringslivet kan bidra til å løse flere av de utfordringene vi som samfunn vil møte fremover, sier Ellingsen.  

 

Medlemsvekst og organisasjonsutvikling 


FIN har det siste året hatt en medlemsvekst på 9,2 prosent. Ved utgangen av 2023 representerte vi 112 ulike innovasjonsaktører gjennom 71 medlemmer. FIN representerer de aller fleste innovasjonsselskapene i Norge.  

 

FIN er en «koblingsboks» mellom medlemmene, myndighetene og andre aktører i politikkutforming og nettverksbygging og tilrettelegger for kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av medlemmene. Det har gjennom 2023 vært flere møter med ulike deler av virkemiddelapparatet, departementer, statsråder og politikere. I tillegg til fire arrangement under Arendalsuka, lanserte FIN klyngenettverk og gjennomførte inkubatorsamling. 

 

Med flere medlemmer på laget, og en ny og ambisiøs strategi med mål om å øke synlighet og politiske gjennomslag, gjennomførte FIN en rekrutteringsprosess i 2023 for å øke den administrative kapasiteten.  

 

Les årsmeldingen her.