Gjennomslag for gründerforslag i Stortinget

Publisert

Abelias Nils-Ola Widme er fornøyd med at SVs to forslag til en bedre gründerpolitikk fikk flertall i Stortinget. Foto: Ilja C Hendel

-SV fremmet to viktige forslag for en bedre gründerpolitikk for Stortinget i dag: Bedre opsjonsskatteordning og tech-visum. Dette er saker vi i Abelia har jobbet for i lang tid, sier næringspolitisk direktør i Abelia Nils-Ola Widme.

Widme roser SV og resten av det politiske flertallet i denne saken:

-SV har fremmet viktige forslag som vil gi vekstkraft til teknologibaserte oppstarts- og vekstselskaper. Skal vi lykkes med omstillingen må de flinkeste hodene fanges opp av fremtidsrettede gründerbedrifter som bygger helt nytt, sirkulært og bærekraftig næringsliv. I dag har Stortingsflertallet bedt regjeringen se på en utvidet opsjonskatteordning. Dette er avgjørende for å sikre at det ufødte næringslivet også får tilgang på de flinkeste folka.

Det var lenge svært spennende om forslagene ville få flertall i Stortinget siden Irene Ojala fra Pasientfokus var på vippen. Hun valgte å stemme for forslagene. De som stemte imot var regjeringspartiene og Rødt.

-Regjeringen har brukt dagen på å vise at de ikke er for disse forslagene. De har varslet en egen gründermelding til høsten. Det er ingen grunn til å være optimistisk til innholdet i denne når regjeringspartiene stemmer ned gode forslag som er svært etterspurt blant norsk gründere, sier Widme.

Tech-visum

Stortingsflertallet har også bedt regjeringen om å gi våre gründere bedre kort på hånden når de skal ut i verden og konkurrere om de klokeste hodene og de flinkeste hendene. Utenlandsk spesialistkompetanse som i dag lar seg friste av norske jobbmuligheter faller av på veien når de må pløye seg gjennom en papirmølle i månedsvis. Derfor er forenklinger i regelverket svært etterspurt av norske gründere.

- En ny opsjonsskatteordning og tech-visum til utenlandske eksperter er helt avgjørende for å sikre at det ufødte næringslivet også får tilgang på de flinkeste folka. Abelia vil følge med på at forslagene settes ut i livet, lover Widme.

Formuesskatt

Et tredje forslag lå også an til å kunne bli vedtatt. SV hadde støtte fra det samme flertallet også her. Forslaget handlet om å utrede hvordan alle teknologier kan komme innunder unntaket for immaterielle eiendeler i formuesskatten. Det er i dag unntak for visse typer teknologi, som patenter.

Stortingets Sekretariat satt foten ned for forslaget. Det viste seg å være for likt et forslag som Venstre fremmet i fjor høst. Reglene sier at et forslag ikke kan fremmes to ganger i samme stortingssesjon. Dermed ble det stanset.

Dette er forslagene fra SV

  1. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjettet for 2025 gjøre endringer i opsjonsskatteregelverket slik at den skal gjelde for bedrifter som har maksimalt 150 ansatte, har vært i drift i 12 år og en balansesum på maks 200. mill kroner.

  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2025 fremme forslag om et tech-visum. Forslaget skal vurdere forenklet saksbehandlingstid for faglærte fra tredjeland, forhåndsgodkjenning av arbeidstakere og et eget visumprogram for gründere og investorer som ønsker å etablere virksomheten i Norge.

  3. Stortinget ber regjeringen innen 2024 utrede hvordan alle teknologier kan likestilles i unntaket for immatrielle eiendeler i formueskatten lik at unntaket blir generelt, herunder avklare hva som er gjeldende rett og praksis. Utredningen skal videre beregne hva provenyeffekten vil være, og hvordan et generelt unntak kan utnyttes eller føre til negative tilpasninger.

Les hele forslaget på Stortinget.no