Slik beregnes kontingenten

Medlemskontingenten utgjør 1,90 promille av lønnsutbetalingene, (lønn, bonus og styrehonorarer), men ikke arbeidsgiveravgift.

Kontingentkalkulator

Finn ut hva det koster å bli medlem i Abelia og NHO.

Kontingenten består av to deler:

  • Til Abelia: 1 promille av fjorårets lønnsutbetalinger.
  • Til NHO: 0,9 promille av fjorårets lønnsutbetalinger.

Har bedriften tariffavtale, kommer i tillegg 0,35 promille som settes av i et konfliktfond.

I henhold til NHOs vedtekter er bindingstiden to år fra innmelding. Utmeldingsfristen er seks måneder. Du kan lett finne ut hva kontingenten vil beløpe seg til ved å gå inn her og gjøre beregningen. Her kan du også melde inn din bedrift.

Ved innmelding først halvår tilbyr vi halv pris på kontingenten. Ved innmelding etter 1. juli er det gratis kontingent inneværende år.

Minstekontingent

Minstekontingenten i Abelia er  2.000 kroner per år. Det gis rabatt også på minstekontingent ved innmelding første halvår. Til NHO er det en minimumskontingent på 1 000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil én million kroner og for lønnsutbetaling fra én million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3.000 kroner.

Kontingent til NHO basert på bedriftens lønnsmasse året før

Kontingent til NHO for 2020 beregnes trinnvis slik:
Bedriftens samlede lønnskostnader forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,90 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,80 promille av lønnskostnader

Kontingenten beregnes samlet for selskaper med konsern og samvirke.

For bedrifter som er bundet av tariffavtale kommer i tillegg premieinnbetaling til konfliktfondet. Denne er på 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse.

For bedrifter med høye lønnskostnader i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt. 

Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret, og ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.

Betingelser

Et NHO-medlemskap omfatter virksomheten (inklusive avdelinger/datterselskaper) i Norge. Bindingstiden er to år og utmeldingsfristen er seks måneder. Har bedriften tariffavtale, må bedriften imidlertid stå som medlem ut den tiden tariffavtalen gjelder. Dette i henhold til NHOs og Abelias vedtekter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: