Kontingent

- Slik beregnes den

Medlemskontingenten utgjør maksimalt 1,87 promille av lønnsgrunnlaget uten arbeidsgiveravgift. 0,97 går til Abelia, og 0,90 promille går til NHO.

(Ved lønnskostnader over 200 mill, eller i tilfeller der lønnskostnader utgjør over 40% av omsetning gis rabatt som beskrevet i boksen nedenfor.)

Bruk kontingentkalkulatoren for å regne ut kostnad 👉

Slik beregnes NHO-kontingenten

Kontingent til NHO beregnes slik:

Bedriftens samlede lønnskostnader forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr
1-3 mill. kr 3000 kr
3-200 mill. kr 0,90 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,70 promille av lønnskostnader

Ved lønnsutgifter som utgjør over 40% av omsetning gis følgende rabatt:

Prosentandel lønn av omsetning Rabatt på NHO-kontingent
40-49% 10%
50-59% 20%
60% < 25%

Annen informasjon:

Har bedriften tariffavtale, kommer i tillegg 0,35 promille som settes av i et konfliktfond.

Ved innmelding første halvår av året gis 50% rabatt på kontingenten. Ved innmelding etter 1. juli er det gratis kontingent inneværende år.

Minstekontingent:

Minstekontingenten i Abelia er  2.000 kroner per år. Det gis rabatt også på minstekontingent ved innmelding første halvår. Til NHO er det en minimumskontingent på 1 000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil én million kroner og for lønnsutbetaling fra én million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3.000 kroner.

Betingelser:

Et NHO-medlemskap omfatter virksomheten (inklusive avdelinger/datterselskaper) i Norge. Bindingstiden er to år og utmeldingsfristen er seks måneder. Har bedriften inngått tariffavtale, må bedriften imidlertid stå som medlem ut den tiden tariffavtalen gjelder.