Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Abelia søker administrerende direktør

Abelia søker administrerende direktør

Nyhet

Publisert

#205

Abelia er i vekst, og søker en ambisiøs og engasjert leder som kan videreutvikle rollen som foreningen for kunnskaps- og teknologinæringene i Norge.

Abelia er i vekst, og søker en ambisiøs og engasjert leder som kan videreutvikle rollen som foreningen for kunnskaps- og teknologinæringene i Norge. Administrerende direktør skal være en pådriver for at Abelia skal sikre best mulige rammevilkår for sine medlemsbedrifter, styrke medlemmene som arbeidsgivere, og for å fremme nyskaping og innovasjon.

Kunnskaps- og teknologibedriftene løser store samfunnsutfordringer og er avgjørende for Norges langsiktige konkurranse- og omstillingsevne. Abelia er en drivkraft for kunnskapssamfunnet, og medlemsbedriftene gjør innovasjon og omstilling mulig.

Ny administrerende direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der bred innsikt i næringslivet og solid samfunnsforståelse er sentralt for å lykkes.

Sentrale oppgaver
  • Lede og videreutvikle Abelias solide posisjon som en sentral drivkraft for kunnskapssamfunnet
  • Videreutvikle Abelias rolle som en moderne arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
  • Lede og utvikle dyktige ansatte i et kompetent og resultatorientert fagmiljø
  • Synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn
  • Sikre god dialog, service og rådgivning overfor Abelias medlemsbedrifter
  • Videreutvikle tjenestetilbud og kunnskapsgrunnlag
  • Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse
  • Bidra i NHO-fellesskapet

Vi ser etter en direktør som har evne til å bygge tillit og troverdighet mot både medlemsbedrifter, politiske myndigheter, og internt i Abelia og NHO-systemet. Ikke minst må ny administrerende direktør ha bred forståelse for hvordan teknologi- og kunnskapsbedrifter kan bidra til innovasjon og omleggingen til et kunnskapsbasert næringsliv. Ny administrerende direktør må raskt kunne fungere på et strategisk nivå som toppleder for Abelia.

Aktuelle kandidater har høye ambisjoner, høy integritet og meget gode evner til dialog og relasjonsbygging. Relevant ledererfaring, gjerne fra teknologi- og kunnskapsbedrifter, er sentralt. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt å utvikle et bredt nettverk med norske bedrifter innenfor teknologi- og kunnskapssektoren.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 92085397 eller Knut Ole Tande, tlf. 91656104.

Søknad med CV registreres her snarest og senest innen 2. juni 2019.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: