Foto: FFA
Foto: FFA

FFA Årskonferanse 2024: Forskning for en verden i endring

7. mai 2024Kl. 12.00–18.00
Påmeldingsfrist 29. april

For å lykkes med forskning som skaper muligheter og utvikler samfunnet, er både forskningssystemet og Europeisk samarbeid viktige rammer. Begge deler vil være tema på årets konferanse, sammen med et tilbakeblikk på forskningspolitikken de siste årene og hva vi kan lære av det.

 

De siste årene har vi opplevd flere kriser som har preget og endret samfunnet. Mange store endringer står fortsatt foran oss. Klimaendringer, samfunnssikkerhet og politisk stabilitet, demografisk utvikling, mangel på arbeidskraft, digitalisering og behov for omstilling i næringslivet er noen av de sentrale temaene. Gjennom forskning som både er relevant og av høy kvalitet, bidrar forskningsinstituttene til å håndtere endringene og de store samfunnsutfordringene vi står overfor og skape muligheter i en verden i endring 

På årskonferansen inviterer vi til diskusjon og refleksjon om hvordan forskning og forskningsinstituttene kan bidra til å utvikle samfunnet både i Norge og internasjonalt.

 

Foreløpig program

12.00-13.00 Registrering og lett lunsj 

 

13.00 Velkommen og åpning 

Møteleder Pål Molander, administrerende direktør NIVA 

 

13.00: Hvordan kan forskningssystemet og instituttsektoren bidra til god samfunnsutvikling i en verden i endring? 

 • Oddmund Hoel, statsråd for forskning og høyere utdanning 
 • Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør NHO   
 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør Forskningsrådet 
 • Nils-Morten Huseby, administrerende direktør IFE 
 • Espen Solberg, forskningssjef NIFU 

 

14.45: Europeisk forskningssamarbeid som skaper muligheter og bidrar til samfunnsutvikling 

 • Signe Ratso, Deputy Director DG R&I, European Commission  
 • Muriel Attané, Secretary General EARTO 
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF 

 

16.30: I etterpåklokskapens lys – hva kan vi lære av tidligere forskningspolitikk? 

 • Tidligere forskningsministre og forskningspolitikere: 
 • Iselin Nybø, tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister 
 • Henrik Asheim, tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister 
 • Kristin Halvorsen, tidligere kunnskapsminister  
 • Marianne Aasen, bl.a. tidligere leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
 • Kyrre Lekve, direktør ISF 

 

Programmet er under utvikling og vil oppdateres fortløpende.  

Bli med på årets konferanse og meld deg på!

 

For inviterte

 • Vi inviterer til middag etter konferansen 7.mai for Instituttledere/en representant fra hvert institutt og inviterte gjester.  
 • Vi arrangerer arenamøter, årsmøte og årsmøteseminar for FFA 8.mai på Næringslivets Hus.  

 

Påmelding til disse møtene skjer også gjennom påmeldingsskjemaet. 

Vi ser frem til gode diskusjoner begge dager! 

Lurer du på noe?

Bilde av Merete Holtermann

Siste nytt fra Forskningsinstituttenes fellesarena: