FFA Årskonferanse 2023: Kunnskap i krisetider

4. mai 2023Kl. 09.30–14.30
Gratis
Påmeldingsfrist 28. april

Om konferansen

Blant innlederne til FFAs årskonferanse finner Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statssekretær for forskning og høyere utdanning Oddmund Løkensgard Hoel, administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, styreleder i FFA Lars Holden – og mange flere.  

FFAs årsmøte og interne møter for medlemsinstituttene arrangeres etter konferanseslutt: 

15:00- 16:30 Arenamøter (for FFAs medlemmer) 

16:30 – 18:15 FFAs årsmøte 

Årsmøtemiddag fra 18:30. Ytterligere informasjon sendes inviterte gjester 

Bakgrunn for årets konferanse

Krisene har truffet tett de siste årene. Idet pandemien begynte å slippe taket i Europa, startet Putin invasjonskrig mot Ukraina. Det har bidratt til stigende priser på mat og energi, inflasjon og renteoppgang. Stort utenforskap og en aldrende befolkning utfordrer bruken av arbeidskraften mellom sektorene. Samtidig begynner konsekvensene av klimakrisen å bli tydeligere i form av ekstremvær som ødelegger livsgrunnlaget til mennesker verden over Relasjoner mellom supermaktene blir stadig kjøligere mens kampen om ressurser trappes opp. 

Når kriser inntreffer må kunnskap tas i bruk, raskt. God og relevant forskning gjør oss i stand til å forberede oss på kriser før de inntreffer, forebygge kriser, minimere utfallet av kriser og forhåpentligvis løse kriser. En slik kunnskap krever tid og ressurser for å bygges opp og gode systemer for å aktivere. 

Norsk forskningspolitikk må innrettes for å bygge forskningskompetanse, infrastruktur og kunnskapssamarbeid slik at vi kan forebygge og møte kriser, eller samfunnsutfordringer, både i dag og i framtiden. 

FFAs Årskonferanse 2023 vil diskutere betydningen av kunnskap i krisetider og hvordan instituttsektoren kan bidra til å ruste samfunnet. Vi inviterer til samtaler rundt hvordan vi bygger et forskningssystem som gjør oss i stand til å håndtere samfunnets utfordringer og kriser effektivt. 

Fullt program kommer snart

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss! 👇

  1. Bør vi fange og bruke CO2 til nye produkt?

    CCS (karbonfangst og lagring) er ein måte å redusere klimagassutslepp på ved å fange og lagre CO2, mens ein ved CCU (karbonfangst og bruk) resirkulerer karbonet i fanga CO2 ved å omforme det til nye produkt.