Opphever den årlige rammen for Retur-EU

Publisert

En mann snakker på en scene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (SP) under FFA Årskonferanse. Foto: Abelia

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves. Det er svært gode nyheter og vil gjøre at forskningsinstituttene kan fortsette å delta for fullt i Horisont Europa.

Mange utfordringer går på tvers av landegrensene, og vi må øke internasjonalt forskningssamarbeid for å møte dem. Det er avgjørende for kunnskapsberedskap, omstillingsevne og konkurransekraft i hele landet at norske virksomheter og forskningsmiljø kan delta på den internasjonale kunnskapsallmenningen. 

Forskningsinstituttene lykkes godt i konkurransen om forskningsmidler i Horisont Europa, og er gode til å samarbeide med næringslivet i EU-prosjekter. Retur-EU ordningen er helt avgjørende for denne suksessen, og for at instituttene skal kunne fortsette dette viktige arbeidet og mobilisere både bedrifter og offentlig sektor til internasjonalt samarbeid i EUs rammeprogram 

Det er derfor en stor gladnyhet at regjeringen skriver at de vil oppheve den årlige rammen for Retur-EU, gi mer fleksibilitet og bidra til å opprettholde søknadsaktiviteten. Vi er også glade for at de trekker frem instituttsektoren som avgjørende for å nå regjeringens mål for returandel. Fjerning av taket for retur-EU vil gi forutsigbarhet for instituttene og mulighet til å delta for fullt. Det er en forutsetning for å fortsette å lykkes og for samarbeidspartneres tillit til instituttene som aktører i det europeiske forskningssamarbeidet.