Slik kan vi skape flere grønne bedrifter fra forskning

Publisert

Tre damer og en mann er satt sammen til en kollasj.

F.v. Sunniva Whittaker, styreleder UHR (foto: Aron Bræstrup Løsnes), Trine Ellingsen - daglig leder i FIN, Øystein Søreide - adm.dir. i Abelia og Agnes Landstad - daglig leder i FFA.

Det haster med å skape flere bedrifter fra offentlig finansiert forskning. Derfor foreslår en rekke aktører å styrke FORNY-programmet.

Abelia, Forskningsinstituttenes fellesarena, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge og Universitets- og høgskolerådet har sammen utviklet forslaget.

Norge investerer store beløp i forskning ved landets universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Forskningen frembringer ny kunnskap, teknologi og løsninger som bidrar til innovasjon, verdiskaping og bærekraftig omstilling, både i eksisterende næringsliv og i offentlig forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Noe av forskningen legger også grunnlag for etablering av helt nye bedrifter.

OECD peker på at Norge har et stort potensial for å realisere flere oppstartsselskaper med utgangspunkt i forskningsresultater. For å bringe forskningsresultater til nye bedrifter, må en ha tilgang til spesialisert kompetanse på kunnskapsbasert innovasjon, kjent som «TTO-funksjon».

Vårt forslag er å reversere kutt og styrke FORNY-ordningen slik at resultater fra bredden av forskningsmiljø kan videreutvikles til skalerbare, grønne bedrifter. Det trenger Norge.

LES INNSPILLET HER.