Abelia

Innhold

Håkon Haugli til Innovasjon Norge

Nyhet

Publisert

Portrettfoto av Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Håkon Haugli, leder av Abelia, blir ny administrerende direktør i Innovasjon Norge. Haugli begynner i Innovasjon Norge 1. august og vil stå i stillingen i Abelia frem til sommeren.

- Abelia har under Håkon Hauglis gode ledelse oppnådd svært gode resultater. Abelia har hatt kraftig medlemsvekst, og nyter stor tillit både i medlemsbedriftene og hos myndighetene, sier Abelias styreleder, administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge.   – Jeg har likevel forståelse for hans valg, og på vegne at styret vil jeg gratulere og takke for hans store innsats gjennom mer enn fem år.

Håkon Haugli har ledet Abelia siden 2014. I denne perioden har organisasjonen vokst med om lag 800 medlemsbedrifter, hatt betydelig næringspolitisk gjennomslag, gjennomført en rekke krevende forhandlinger på vegne av medlemsbedriftene og blitt stadig mer synlig i samfunnsdebatten.

- Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe for og med kunnskaps- og teknologinæringslivet. Jeg vil benytte anledningen til å takke mine mange dyktige kolleger, som hver dag gjør en fantastisk jobb for våre medlemmer og har alle forutsetninger for å utvikle Abelia videre. Jeg vil også takke styret og medlemsbedriftene for tillit, læring og godt samarbeid, sier Håkon Haugli. - Ingen dag i Abelia er lik og ingen dag er uten begeistring for det våre medlemmer gjør for å møte noen av vår tids største utfordringer, f.eks. innen helse og klima, for å bygge nytt norsk næringsliv, eller for å bidra til at Norge har den kompetansen vi vil trenge fremover.

Haugli har tre måneders oppsigelse og begynner i Innovasjon Norge 1. august. Han vil stå i stillingen som administrerende direktør i Abelia frem til sommeren.

Styret i Abelia er allerede i gang med å finne Hauglis etterfølger, og styreleder Grete Aspelund forteller at de vil kjøre en grundig prosess.

– Abelia har en unik posisjon i samfunnsdebatten, organiserer et bredt spenn av virksomheter og nyter stor tillit både i medlemsbedriftene og hos myndighetene. I første omgang skal vi nå finne det riktige rekrutteringsselskapet som skal bistå oss i søket etter ny administrerende direktør, sier Aspelund.

Aspelund påpeker også at det enda er for tidlig å si noe om når en ny leder vil være på plass.

– Når vi har funnet den riktige partneren for prosessen, vil vi raskt utlyse stillingen. Jeg håper og tror det vil være mange dyktige kandidater som ønsker å lede en så relevant og spennende organisasjon som Abeila.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: