Abelia

Innhold

Nytt styre i Abelia

Nyhet

Publisert

#205

Abelia nytt styre juni 2020. Fra venstre: Stein-Erik Vellan, Elisabeth Maråk Støle, Christian Pedersen og Ingrid Stenstadvold Ross.

Christian Pedersen (adm.dir, TietoEvry Norge), Ingrid Stenstadvold Ross (generalsekretær, Kreftforeningen), Stein-Erik Vellan (adm.dir, Telia Norge) og Elisabeth Maråk Støle (adm.dir, NORCE) er valgt inn i Abelias styre.

De nye styremedlemmene ble valgt inn på Abelias generalforsamling 5. juni.

- Alle de nye styremedlemmene kombinerer svært høy faglig kompetanse og inngående kjennskap til kunnskap- og teknologinæringene. Jeg er glad for at de har takket ja til å være med på å videreutvikle Abelia, og ser frem til et godt samarbeid, sier Grete Aspelund, styreleder i Abelia.

Valgkomiteen, som har vært ledet av Erik Brandt (adm.dir i Sonans) har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre balanse mellom Abelias ulike medlemssegmenter og god kjønnsbalanse. For tillitsverv i NHO er det i tillegg etablert praksis at kandidater skal være del av medlemsbedriftenes daglige ledelse eller styre.

Dermed består Abelias nye styre av:

  • Grete Aspelund, administrerende direktør, Sweco Norge (leder, ikke på valg)
  • Christian Pedersen, administrerende direktør, TietoEvry Norge (nestleder, ny)
  • Stein-Erik Vellan, administrerende direktør, Telia Norge (ny)
  • Ove Fredheim, direktør for bedriftsmarked Norge, Telenor (ikke på valg)
  • Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør, Microsoft Norge (ikke på valg)
  • Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør, NORCE (ny)
  • Tommy Bjørnsen, SVP and Country Chair, DNV GL (ikke på valg)
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen (ny)
  • Lars Erik Torjussen, administrerende direktør, Noroff (ikke på valg)
  • Jens Petter Reinertsen, administrerende direktør, Skarpe (vararepresentant, ikke på valg)

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: